Karel van Mandergebouw

Beschrijving  locatie

Het Karel van Mandergebouw is gelegen in de Karel van Manderstraat. Het gebouw maakt samen met OC Vondel en de bibliotheek deel uit van een rijke culturele site.

Functie

Het Karel van Mandergebouw beschikt over diverse lokalen voor socio-cultureel gebruik. Er zijn twee polyvalente ruimtes; Lucifer 1 en Lucifer 2. Daarnaast beschikt het gebouw ook over een kleine vergaderruimte (Lucifer 4).

Verhuur

Het is mogelijk om als vereniging, particulier of commerciële instantie een zaal in het Karel van Mandergebouw te huren. Het gebouw behoort tot het cultureel patrimonium van de gemeente, waardoor socio-culturele activiteiten steeds voorrang krijgen.

De lokalen in het Karel van Mandergebouw worden enkel ter beschikking gesteld voor activiteiten die naar vorm en inhoud passen bij de locatie. Voorbeelden van activiteiten die zijn toegelaten zijn vergaderingen, spreekbeurten, opleidingen, workshops, atelierwerking, … .

Mogelijk om te huren:
  • Lucifer 1 (30 personen)
  • Lucifer 2 (50 personen)
  • Lucifer 4 (10 personen)
  • Lucifer en 1 en 2 (80 personen)

Raad pleeg ons reglement voor meer informatie.

Aanvraag tot reservatie kan via ‘ik vraag aan’. 

Samengaan we graag op zoek naar een geschikte datum en een geschikte ruimte voor uw activiteit.