Kampvuurplaats Robinsoneiland

Op het Robinsoneiland op het sport- en recreatiecentrum Ter Borcht is er een kampvuurplaats aanwezig die door de verenigingen kan gebruikt worden.

Procedure

De toelating tot het houden van een kampvuur dient minstens 8 dagen op voorhand aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag omvat:

  • Datum en tijdstip
  • Plaats waar afval zal gestort worden (vb. naar containerpark brengen)
  • Naam van de verantwoordelijke

Navolgend op uw aanvraag zal de gemeente de brandweer en politie inlichten. Na ontvangst van het advies van de brandweer en politie verleent het college van burgemeester en schepenen al of niet een toelating.