Intergemeentelijke aanpak COVID-19

Gepubliceerd opmaandag 23 mrt. 2020 om 15:51
Gemeentebesturen Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene slaan de handen in mekaar.

Persbericht 23-03-2020

De “coronacrisis”, COVID-19-problematiek, heeft een enorme impact op de maatschappij en de lokale besturen. Deze problematiek overstijgt de gemeentegrenzen. Samen sterk.

Daarom hebben de burgemeesters van de regio huisartsenkring “Oosten van West-Vlaanderen” de handen in mekaar geslagen en werd door de 7 gemeenten beslist dat een regionale aanpak en coördinatie noodzakelijk is. Hiervoor werd een regionale taskforce opgericht die sinds afgelopen week actief is. De werking is gebaseerd op solidariteit en maximale samenwerking tussen de 7 gemeentebesturen.

Eén van de concrete acties is de inzameling en verdeling van de mondneusmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (schorten, wegwerphandschoenen …).

- Vorige week werd door de verschillende gemeenten een oproep gelanceerd aan bedrijven en organisaties om mondneusmaskers in te zamelen en om deze per gemeente te verzamelen.

- In samenspraak met de lokale huisartsenkring en de eerstelijnszone ELZ RITS werd een afsprakennota opgemaakt en goedgekeurd door de lokale besturen. Hiermee is er een duidelijke afspraak over het gebruik en de verdeling van mondneusmaskers onder de huisartsen en zorgverleners. De hoofdprincipes zijn:

 • Niet zieke patiënten = geen masker dragen
 • Zieke patiënt met luchtweginfectie
  • contacten tot minimum beperken
  • noodzakelijke contacten groeperen
  • binnen vakorganisatie afspreken welke zorgverleners COVID-19-patienten verzorgen
 • Spaarzaam omgaan met de beperkte middelen. Maskers via procedure hergebruiken (zie aparte procedure)
 • enkel aanvragen wat echt nodig is

VOOR ZORGVERLENERS – aanvraag mondneusmasker

 1. Via de eerstelijnszone wordt door bevraging per eerstelijnsdiscipline vastgelegd welke personen beschermingsmaskers nodig hebben
 2. Zorgverlener doet aanvraag via de eerstelijnszone ELZ RITS voor mondneusmaskers (info@eerstelijnszonerits.be of 0471 41 91 08)
 3. Via thuisverzorgers kunnen ook zelfgemaakte maskers verdeeld worden bij (vermoedelijk) COVID-19 patiënten die zij zelf verzorgen.

VOOR DOKTERS

Per triagepunt worden maskers beschikbaar gesteld.

OPROEP BEVOLKING – BEDRIJVEN

 • Oproep door en namens alle gemeenten van onze regio
 • doneren maskers en andere PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) per gemeente

via (inzamelcontainer vanaf woensdag 25 maart 2020) gemeentelijk contactpunt:

DentergemKerkstraat 1051 63 61 03info@dentergem.be
MeulebekeBonestraat 24051 48 61 93dienstencentrum@meulebeke.be
OostrozebekeErnest Brengierstraat 6056 67 11 20gemeente@oostrozebeke.be
PittemMarkt 1051 46 03 50gemeente@pittem.be
RuiseledeMarkt 1051 68 80 63info@ruiselede.be
TieltMarkt 13051 42 81 11corona@tielt.be
WingeneOude Bruggestraat 13051 65 00 70corona@wingene.be
  • Inzameling per gemeente en centraal verdeelpunt (regionaal) voor alle zorgactoren in de 7 gemeenten.
  • principe van solidariteit – zorg gebeurt over de gemeentegrenzen heen
 • samen-aankoop van mondmaskers door de 7 gemeenten
 • oproep naaien maskers aan de ganse bevolking – doneren per gemeente (zie gemeentelijk inzamelpunt)
  • uitgangspunt: bevolking wil helpen, samenhorigheid, sociale invalshoek

Namens de burgemeesters van Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene.