Integratietegemoetkoming

Bent u minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar en hebt u omwille van uw handicap ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, u wassen, poetsen …) dan hebt u misschien recht op een tegemoetkoming. De tegemoetkoming vraagt u online aan op handicap.belgium.be. Laat u helpen door uw zorgkas of OCMW.