Inspraak

Inspraak

De gemeentelijke bestuursorganen worden in hun beleid bijgestaan door een aantal adviserende organen. De adviesorganen geven de mening van de Meulebeekse bevolking aangaande problemen op hun specifiek domein weer.

Meldingskaart

Het college van burgemeester en schepenen biedt u hier een inspraakkaart aan, waarmee u contact kan opnemen met het gemeentebestuur. U kan ze gebruiken om suggesties, nuttige wenken, interessante voorstellen te formuleren of om kleine en grote problemen te melden. Deze kaart kan u vrij downloaden en invullen. Gelieve deze kaart op te sturen, te mailen naar info@meulebeke.be of af te geven t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8760 Meulebeke. 

U kan ook contact opnemen met het gemeentebestuur via het rechtstreekse Meldpunt.