Inspraak

Inspraak

De gemeentelijke bestuursorganen worden in hun beleid bijgestaan door een aantal adviserende organen. De adviesorganen geven de mening van de Meulebeekse bevolking aangaande problemen op hun specifiek domein weer.

Meldformulier

Via dit formulier kan je contact opnemen met het gemeentebestuur. Je kan het formulier gebruiken om suggesties, nuttige wenken of interessante voorstellen te formuleren of om kleine en grote problemen te melden.