Inkomensvervangende tegemoetkoming

Bent u door een handicap niet in staat om op de arbeidsmarkt voldoende te verdienen dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen op www.handicap.belgium.be. Voor info en hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij de zorgkas van het ziekenfonds/OCMW.