Huishoudelijk reglement IBO 't Berenhuisje

Nieuwe maatregel sinds 16 maart 2021

Afgelopen zondag dienden wij opnieuw noodgedwongen 12 kinderen in quarantaine te zetten. Om situaties als deze te voorkomen geldt vanaf nu volgende extra maatregel:  kinderen die in een klas zitten van een besmet kind en aanzien worden als laag-risicocontact, kunnen tijdelijk niet meer naar 't Berenhuisje komen voor de duur van de klasquarantaine.

Deze kinderen kunnen dus wel nog naar school, maar niet naar de opvang in het IBO tot en met het einde van de klasquarantaine. De school informeert jou hoelang de klasquarantaine duurt. Deze extra maatregel geldt tot en met een tegenbericht. We hopen op een strikte naleving.

Het reglement

Tijdens de afspraak met de coördinator bij inschrijving worden de ouders ingelicht over het huishoudelijk reglement en ontvangen zij één exemplaar.

De ouders ondertekenen het huishoudelijk reglement voor ontvangst en kennisname op de schriftelijke overeenkomst van IBO 't Berenhuisje.