Huisdiersticker voor noodgevallen

De Vlaamse Overheid lanceerde een huisdiersticker. Via deze sticker weten de hulpdiensten hoeveel dieren in huis zijn in geval van nood.

Op de sticker duidt u aan hoeveel huisdieren u heeft. Nadien kan u de sticker op uw raam kleven. De sticker biedt geen garantie dat de brandweer uw huisdier(en) kan redden, maar in een aantal gevallen kan dit nuttige informatie zijn voor de hulpverleners.

Uiteraard is het nog belangrijker om voldoende rookmelders te voorzien zodat u tijdig de hulpdiensten kan verwittigen.

Een huisdiersticker kan u gratis afhalen in het gemeentehuis (onthaal) tijdens de openingsuren.