Houtkachel? Stook slim en zonder zorgen

Gepubliceerd opzondag 1 sep. 2019 om 16:19

Hoe beter je stookt, hoe beter de verbranding en hoe minder ongezonde stoffen je in de buitenlucht brengt.

Stook slim met volgende tips:

  • Stook uitsluitend droog en onbehandeld hout. Vers hout laat je best één en liefst twee jaar onder een afdak drogen.
  • Zorg voor een voldoende hoge, schone schoorsteen die goed trekt. Laat je schoorsteen minstens één keer per jaar vegen.
  • Leg de grotere houtblokken onderaan, leg daarop de kleinere blokken. Je legt de houtlagen best haaks op elkaar. Leg bovenaan nog een extra laag met aanmaakhout.
  • Steek de kachel aan met het aanmaakhout of met natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes.
  • Zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees extra waakzaam als in het weerbericht gewaarschuwd wordt voor CO-vergiftiging.
  • Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkom je slechte verbranding, geurhinder en ongezonde stoffen.

Het stookadvies, wat is dat?

Wanneer er een hoge concentratie fijn stof gemeten wordt, roept de Vlaamse Milieumaatschappij de bevolking op om enkele dagen geen hout te stoken in haarden of kachels. Dit zorgt voor een daling van de fijn stof concentratie en heeft een positieve invloed op de gezondheid. Het stookadvies wordt in het weerbericht aangekondigd.

Ik wil meer info