Het BOA-decreet in Meulebeke

Wat is het BOA-decreet?

Het Vlaams decreet BOA of 'Buitenschoolse Opvang en Activiteiten' geeft het lokaal bestuur de regierol om samen met alle lokale spelers een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen. Dit houdt in dat kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen krijgen, dat ouders werk, opleiding en gezin vlot kunnen combineren en dat het aanbod voor alle kinderen toegankelijk en betaalbaar is.

Hoe gaan we in Meulebeke aan de slag met het decreet?

  • We gaan samen aan de slag om een visie te bepalen hoe wij het zien en waar we naar toe willen. We geven de doelstellingen en acties een concrete vertaling en lokale invulling. En dat tot 2030.
  • Er is een interne werkgroep die dit proces in goede banen leidt. In het voorjaar van 2023 willen we zoveel mogelijk input verzamelen om erna op concrete voorstellen feedback te verzamelen.
  • Een uitgebreid en doordacht proces dus om de kinderen in Meulebeke nog meer speel- en ontwikkelingskansen te bieden.

Denk jij mee?

We doen dit niet alleen, maar samen met kinderen, ouders, organisaties in jeugd, cultuur en sport, organisatoren buitenschoolse opvang, scholen, welzijnspartners… die een rol willen opnemen. Zo zetten we een bevraging op Preus, organiseren we workshopavonden en zijn er verschillende informatie- en inspraakmomenten. 

Meer informatie?

Wil je graag meer informatie of meewerken aan dit project? Stuur ons dan gerust een mail via kinderopvang@meulebeke.be. Meer lezen over het decreet? Het Agentschap Opgroeien verzamelt alle informatie op www.opgroeien.be/boa.