Herbruikbare bekers op evenementen

Sinds 1 januari 2020 is het serveren van drank in wegwerpbekertjes of éénmalige drankverpakkingen (blikjes, drankkartons…) verboden op alle evenementen, tenzij je als organisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% (vanaf 1 januari 2022 is dat 95%) van de éénmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. De
bewijslast ligt hiervoor bij de organisator.

Glas is de meest duurzame keuze om drank te schenken maar op activiteiten waar glas een probleem is omwille van de veiligheid, kies je voor herbruikbare bekers. Die zijn milieuvriendelijk en duurzaam. Een extra pluspunt is dat het terrein achteraf veel properder achterblijft.

Meulebeekse verenigingen en scholen kunnen gratis herbruikbare bekers ontlenen via de kringwinkel Midwest. Kringwinkel Midwest ontleent de bekers in opdracht van de afvalintercommunale IVIO.

Vraag de bekers ruim op tijd aan via het aanvraagformulier op www.dekringwinkelmidwest.be of per e-mail via info@dekringwinkelmidwest.be. Ontlening is gratis. Enkel bij verlies, beschadiging, bij niet proper afwassen of bij laattijdig terugbrengen, betaal je een vergoeding. Je betaalt wel op voorhand een waarborg. Meer info vind je op de website van de kringwinkel of via www.ivio.be. Doe ook eens navraag bij je drankenleverancier als zij herbruikbare bekers kunnen leveren.

Hou er wel rekening mee dat er met herbruikbare bekers een andere personeelsinzet nodig is. Er moet (eventueel) een waarborg teruggegeven worden, er moet een inzamelpunt zijn en de afwas moet gebeuren. Achteraf is er wel minder opruimwerk.

Achter de toog mag je wel nog grote wegwerpverpakkingen gebruiken (vb. een tetrabrik fruitsap of een drieliterkarton wijn), maar dan moet je die verpakkingen wel volledig apart verzamelen met het oog op optimale recyclage. De drank moet je wel uitschenken in een glas of een herbruikbare beker voor je bezoeker.

Op www.groenevent.be, een website van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), vind je als organisator van een evenement tal van praktische tips, zoals: welke soorten herbruikbare bekers bestaan er, in welke materialen, waar kan ik die kopen of huren, wie zorgt voor de afwas, aandachtspunten als je werkt met een waarborgsysteem…