Heraanleg de Markt: start fase 2

Vanaf 9 januari 2023 begint de aannemer met de opstart van fase 2 van de grote infrastructuurwerken in ons centrum. Fase 2 loopt onder het gebruikelijke voorbehoud tot eind april 2023.

De blauwe werfzone start in het noordelijke deel van de Markt om vervolgens vanaf februari op te werken naar de Hoogstraat, Baljuw Vermeulenstraat en Plettinckplaats om af te ronden in de Marktstraat.

Er wordt gestart met de voorbereidende werken op de rioleringswerken om vervolgens de rioleringen zelf aan te leggen, de afkoppelingen van de woningen uit te voeren en tenslotte de nieuwe wegenis te voorzien. 

Ondertussen zal ook fase 1C worden afgerond na het gieten van beton bij het kruispunt van de Karel van Manderstraat met de Oostrozebekestraat. Als het weer het toelaat, is deze fase na 4 weken droogtijd dus eind februari 2023 rond.

Het centrum is nog steeds vlot bereikbaar via Parking Vondel. Parking Markt blijft ook toegankelijk via de Goethalsplaats en de Kerkstraat.

Verkeerscirculatie algemeen

Dit veroorzaakt volgende aanpassingen in het circulatieplan:

 • het kruispunt van de Marktstraat met de Hoogstraat wordt afgesloten
 • het kruispunt van de Karel van Manderstraat en de Oostrozebekestraat blijft afgesloten tot voltooiing fase 1C
 • alle autoverkeer, maar ook fietsers en voetgangers, worden geweerd uit de Baljuw Vermeulenstraat door het verhoogd werfverkeer ter plaatse. Enkel bewoners krijgen beperkte toegang.

Verkeerscirculatie schoolverkeer

De veiligheid van de schoolgaande kinderen primeert altijd. Daarom is alle doorgang in de Baljuw Vermeulenstraat/Hoogstraat verboden, met uitzondering van de bewoners. 

 • Het verkeer in de Karel van Manderstraat vanaf de Rijselstraat is louter plaatselijk, doorgaand verkeer geraakt ook via deze weg niet in de Baljuw Vermeulenstraat. De Karel van Manderstraat is bijgevolg ook tijdelijk niet bereikbaar vanuit de Dwarsstraat.
 • Parkeren op parking Vondel kan nog altijd via gebruikelijke ingang langs de Dwarsstraat. De parking verlaten gebeurt zoals steeds via de Oudstrijdersstraat.
 • De ingang van Freneitschool De Koorddanser verschuift tijdelijk naar de Rijselstraat.  

Voor de fietsers en voetgangers blijft er een vlotte verbinding naar de volgende centrumscholen bestaan:

(A) Sint-Amandusschool Vestiging 2 en kleuterschool Sint-Lutgardis
(B) De Koorddanser
(C) Sint-Amandusschool Vestiging 1

Via volgende routes:

 • Grijze route: Tieltstraat – Rijselstraat – Karel van Manderstraat
 • Groene route : Kasteelstraat – Regentiestraat – Tieltstraat – Rijselstraat – Karel van Manderstraat
 • Gele route: vanuit Gentstraat, Oostrozebekestraat of centrum – Zuid Australiëstraat – Oudstrijdersstraat – doorsteek via Vondel / bib naar de Karel van Manderstraat – Rijselstraat - Tieltstraat

Algemene richtlijnen

 • Hoofdregel: vermijd de werfzone. Verkeer langs het centrum is stellig afgeraden en het advies is dan ook om langsheen het centrum te rijden, te trappen of te stappen. 
 • Kom je met de wagen, dan is parking Vondel altijd bereikbaar en met extra signalisatie aangeduid.

Begeleidende maatregelen

 • Invoer van een zone 30 in en rondom de gevoelige werfgebieden.

Extra info of input

Suggesties zijn uiteraard steeds welkom. Deze kunnen doorgegeven worden aan onze technische.dienst@meulebeke.be.