Gezondheidsplan Warme Dagen

Gepubliceerd opdinsdag 13 jul 2021 om 14:00
Om onze inwoners extra te beschermen tijdens warme (zomer)dagen heeft Meulebeke een plan klaar. Aanleiding is de grote oversterfte door de hoge temperaturen in augustus vorig jaar. Het project ontstond uit een samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg Midden West-Vlaanderen.

Gezondheidseffecten van warme dagen

Door klimaatverandering verwachten wetenschappers in de toekomst meer, langere en intensere hittegolven in Vlaanderen. Erg warme dagen kunnen leiden tot gezondheidsklachten bij ieder van ons. Van uitdroging of warmtekrampen tot uitputting of zelfs een hitteslag.

Een hitteslag kan dodelijk zijn. Tijdens lange periodes van hittegolven (of net daarna) wordt daarom ook een overmatige sterfte verwacht. Zo registreerde Sciensano tijdens de hittegolf van augustus 2020 een oversterfte van 35%.

Sommige mensen lopen een verhoogd risico, vooral baby’s en jonge kinderen, ouderen, sociaal geïsoleerde personen, chronisch zieken en hulpbehoevenden. Ook sporters en bezoekers van evenementen verdienen extra aandacht.

Lokaal gezondheidsplan warme dagen

Het lokaal Gezondheidsplan Warme Dagen van Meulebeke beschrijft alle acties en voorzorgsmaatregelen die de gemeente neemt om gezondheidsproblemen door warmte te voorkomen. In het plan is zowel aandacht voor kortstondige acties tijdens warme dagen als voor inzichten op lange termijn om zo een duurzaam beleid mogelijk te maken.

  • Voorbeelden van kortstondige acties: info op sociale media en digitale schermen, activering van de Deevefoon, verplaatsen van activiteiten in Ter Deeve die fysieke inspanning vergen naar koelere momenten of locaties, aangepaste werktijden voor het personeel van de technische dienst.
  • Voorbeelden van lange termijn inzichten zijn maatregelen die Meulebeke neemt in de publieke ruimte om hitte te beperken, bijvoorbeeld een bewuste keuze voor vergroening en ontharding.

Het plan werd gerealiseerd in samenwerking met Lokaal Gezondheidsoverleg Midden-West-Vlaanderen.

Lokale beleidscontext

Het opstellen van het lokaal gezondheidsplan warme dagen is één van de acties binnen het duurzaam energie- en klimaatactieplan van Meulebeke. Met het klimaatplan neemt Meulebeke,  samen met de 7 andere gemeentes van klimaatoverleg Midwest, het voortouw om concrete klimaatambities waar te maken en onderschrijft Meulebeke de Europees vastgelegde doelstellingen (minstens 40% reductie in CO2-uitstoot en het verhogen van de weerbaarheid tegen de effecten van klimaatverandering).

Meulebeke is tenslotte een Gezonde Gemeente en streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven.