Gezonde Gemeente

Een Gezonde Gemeente is een gemeente die ernaar streeft om iedere inwoner, bezoeker, werknemer, toerist etc. maximale kansen en stimulansen te geven om gezond te kunnen leven in een gezonde omgeving. Een Gezonde Gemeente werkt gezondheidsverschillen zoveel mogelijk weg. Dat moet zorgen voor een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving op het grondgebied van een Gezonde Gemeente. 

Meulebeke hecht veel belang aan de gezondheid van zijn inwoners en bouwt daarom een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit. Dat bestaat uit een goed doordachte mix van acties, die verbonden zijn met elkaar. Een gezondheidsbeleid is immers meer dan de inwoners sensibiliseren over gezondheid. Een Gezonde Gemeente zet in op een mix van strategie├źn: informeren en sensibiliseren, omgevingsinterventies, afspraken & regelgeving en zorg & begeleiding.

Charter Gezonde Gemeente

Meulebeke ondertekende het charter Gezonde Gemeente en zet op die manier in op gezondheidspromotie en ziektepreventie. Het Lokaal GezondheidsOverleg (Logo) begeleidt ons hierbij.