Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus

Op donderdag 27 juni 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus af. Ventilus moet het mogelijk maken om de klimaatdoelstellingen te bereiken en een sterk en betrouwbaar elektriciteitsnet te realiseren. 

In de afgelopen weken organiseerden het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en Elia 10 infomarkten in 10 gemeentes. In totaal kwamen zo'n 2000 geïnteresseerden langs. Tijdens de infomarkten werden ons heel wat vragen, bezorgdheden en suggesties overgemaakt.

De Vlaamse Overheid en Elia hechten veel belang aan participatie en inspraak van de burgers en stakeholders. Net daarom wilden we iedereen van bij de start van het traject betrekken. Via deze weg bedanken we iedereen die ons zijn of haar reactie bezorgde.

De Vlaamse Overheid verwerkt op dit moment alle reacties. Deze consultatie wordt zeer ernstig genomen. De resultaten ervan worden meegenomen in het verdere traject van Ventilus. Er wordt daarom de nodige tijd genomen om dit alles grondig te verwerken.

In het najaar van 2019 mag je de resultaten van de verwerking verwachten. Deze resultaten zullen verwerkt worden in de scopingnota. De ambitie is dat deze nota klaar is in de zomer van 2020. In die nota zal vermeld worden welke alternatieven uiteindelijk onderzocht zullen worden en op welke manier dit onderzoek zal gebeuren. We informeren je op dat moment ook over de verdere stappen en mogelijkheden tot participatie.

Je kan de verslagen van de infomarkten wel al kunnen nalezen op de website van het Departement Omgeving en op ventilus.be.

De Vlaamse Regering nam op vrijdag 20 december 2019 akte van de tweede procesnota over het hoogspanningsproject Ventilus. Er komt een bijkomende tussenstap in de procedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Op basis van de verzamelde reacties tijdens het inspraaktraject worden enkele bijkomende initiatieven gelanceerd die meer duiding en inzicht moeten geven rond de vragen die nog leven. Dit gebeurt onder andere rond de technologiekeuze, gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers en waardevermindering van patrimonium.

Dubbelcheck van technologiestudie

Een terugkomende vraag tijdens het inspraaktraject was de vraag in welke mate het technisch haalbaar is om het project ondergronds te realiseren. Het Vlaamse Departement Omgeving start een oefening op waarin vertegenwoordigers van gemeenten, omwonenden, middenveld en Elia, samen in dialoog gaan om de technologiekeuze in alle objectiviteit te dubbelchecken. Daarbij worden ze ondersteund door onafhankelijke experten aangeduid door de overheid.

Er wordt ook een neutrale procesfacilitator aangeduid om de oefening te begeleiden en de ‘ingenieurs’-discussies toegankelijk en begrijpelijk te maken voor alle betrokken stakeholders.

Andere processen die worden opgestart

Tegelijk met de oefening rond de technologiekeuze worden enkele andere processen opgestart. Concreet zijn dit initiatieven rond gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers en waardevermindering van patrimonium. Rond het thema landbouw wordt wetenschappelijke kennis verzameld en aangevuld met praktijkervaring van landbouwers die onder een hoogspanningslijn wonen en werken.

Een klankbordgroep van gezondheidsspecialisten stelt een begrijpelijk overzicht samen van alle wetenschappelijke kennis die rond het thema gezondheid in relatie tot hoogspanning opgebouwd is. En de natuurverenigingen Natagora en Natuurpunt werken aan een kaart om het risico op draadslachtoffers, dit zijn vogels die sterven omdat ze tegen een hoogspanningslijn vliegen, in kaart te brengen. Bovendien zal Elia haar vergoedingspolitiek aftoetsen bij enkele experten en opnieuw evalueren.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het project Ventilus? Of de procesnota in detail lezen? Dat kan op www.ventilus.be.

Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte over de belangrijkste stappen binnen het geïntegreerd planproces voor de ontwikkeling van Ventilus. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via deze link: https://www.ventilus.be/p/nieuwsbrief. Daar kan je ook de reeds verstuurde nieuwsbrieven bekijken.