Geveltuintjes

Het brengt kleur en sfeer in de straat en verhoogt de biodiversiteit. Een geveltuin heeft een positief effect op de klimaatverandering, want gevelbeplanting zorgt voor verkoeling in de zomer of minder hittestress, het helpt fijn stof en CO2 uit de lucht te filteren en houdt regenwater langer vast.

Voorwaarden voor de aanleg

In afwijking van de verplichtingen omtrent de private ingebruikname van het openbaar domein, zoals opgenomen in het algemeen politiereglement, is de aanleg van een geveltuin toegelaten mits schriftelijk akkoord van het college van burgemeester en schepenen en mits voldaan wordt aan de voorwaarden in dit artikel. Voor de inname van het openbaar domein tengevolge van de aanleg van een geveltuin is, in afwijking van de bepalingen in het algemeen politiereglement, geen vergoeding vereist.

 • Breedte:
  • De plantstrook mag in de breedte maximum 30 cm van het voetpad innemen.
  • Het voetpad moet voldoende breed blijven, zodat na inname van het gedeelte voor een geveltuintje, het voetpad nog een normale doorgang toelaat van minstens 1,20 meter (inclusief boordsteen). Dit langs de hele lengte van de geveltuin, rekening houdend met de straatverlichting en de verkeerssignalisatie. Deze minimale doorgangszone dient ook gerespecteerd te blijven wanneer alle planten uitgroeien.
 • Lengte:
  • Er mag meer dan één voetpadtegel ingenomen worden tegen de gevel van de woning.
  • De geveltuin moet op minstens 50 cm van de aanpalende woning liggen.
 • De weggenomen tegels dienen bewaard te worden door de aanvrager, zodat bij het eventueel verdwijnen van de geveltuin het voetpad in zijn oorspronkelijke staat kan worden hersteld door de aanvrager.
 • Planten die giftig zijn, stekels of doornen bevatten zijn verboden. Planten die overvloedig bessen of vruchten dragen, die bij het afvallen het voetpad vuilmaken en slipgevaar vergroten zijn verboden.
 • Het aanplanten van planten die voorkomen op de lijst van invasieve planten (zogenaamde woekerplanten ) is verboden (de lijst vindt u terug via http://www.alterias.be).
 • Dit reglement omvat een suggestielijst met mogelijke beplantingen voor uw geveltuin. Als de aanvrager moeilijkheden ondervindt bij de keuze van beplanting, kan er advies gevraagd worden aan de groendienst van de gemeente.
 • Klimplanten dienen vanaf 1 meter hoogte te worden verankerd aan de gevel.
 • De ondergrondse nutsvoorzieningen mogen geen schade ondervinden door de aanleg van de geveltuin.
 • De geveltuin in zijn geheel, inclusief de gebruikte materialen (klimrek, spandraad), mogen geen scherpe randen of uitsteeksels bevatten waaraan voorbijgangers zich zouden kunnen bezeren.

Procedure

 • Een geveltuin kan niet aangelegd worden zonder schriftelijke toelating van de gemeente.
 • De aanvraag dient te gebeuren door het invullen van dit digitaal aanvraagformulier.

Je kan hier het reglement volledig nalezen.