Gevaar bij dumping van drugslabo's

Criminele organisaties produceren ook in België op grote schaal synthetische drugs in clandestiene labo’s. Eén kg eindproduct veroorzaakt 10 tot 25 kg gevaarlijk chemisch restafval. Deze afvalstoffen bestaan voor een groot deel uit giftige producten, irriterende substanties en licht ontvlambare oplosmiddelen. Het illegaal sluikstorten van deze chemische stoffen noemt men “dumpingen van drugsafval”.

Dergelijke dumpingen kunnen overal voorkomen: in natuurgebieden, op afgelegen wegen, in riolen, in waterlopen, enz… De criminelen storten niet alleen het levensgevaarlijke afval, maar verwijderen op deze wijze meteen ook mogelijk bewijsmateriaal. Dumpingen veroorzaken ernstige risico’s voor mens, dier en milieu. Het opruimen en vernietigen van dit chemisch afval kost handenvol geld. Elk jaar worden er meer en meer dumpingen afkomstig van drugsproductie aangetroffen.

Hoe te herkennen?

Een illegale dumping van drugsafval is niet altijd eenvouding te herkennen. De gevaarlijke producten worden vaak in plastic bussen, metalen vaten, jerrycans of gasflessen aangetroffen. Meestal dumpt men vanuit bestelwagens, vrachtwagens, aanhangwagens en in sommige gevallen worden gestolen opleggers helemaal volgeladen met giftig restafval. Sommige criminelen aarzelen zelfs niet om deze ladingen in brand te steken…

Wat te doen?

Alarmeer de hulpdiensten:

  • Bel 112 of 101 voor een tussenkomst van brandweer en politie, volg meteen alle instructies op. De hulpdiensten kunnen het gespecialiseerde C.R.U. (Clanlab Response Unit) ter plaatse vragen.
  • Beveilig de onmiddellijke omgeving: Stel zo snel mogelijk een veiligheidsperimeter in, houd minimaal 25 meter afstand, zoveel mogelijk met de wind in de rug, houd bij brand een veiligheidsafstand van 100 meter aan.
  • Contact met de dumping vermijden: Raak niets aan, open geen verpakkingen, niet roken, eten of drinken in de directe omgeving en vrijwaar alle sporen voor verder onderzoek.

Contact

DJSOC/C.R.U.
Koningsstraat 202 A
1000 Brussel
T 02 642 65 96
DJSOC.CRU@police.belgium.eu.