Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'DEPLA'

Er werd een stedenbouwkundige studie (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt voor de site van het bedrijf H&C DEPLA & Cie gelegen Randweg 1.  

De gemeente Meulebeke is bevoegd voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘DEPLA’.

Bekendmaking

Bij besluit van 13 november 2019 heeft de gemeenteraad van Meulebeke het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan DEPLA definitief vastgesteld.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadbeslissing bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad. De bekendmaking werd op 24 januari 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Overeenkomstig art. 2.2.24 van de VCRO wordt de gemeenteraadsbeslissing volledig bekendgemaakt op de gemeentelijke website.