Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'De Markt’

De gemeente heeft een stedenbouwkundige studie (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt voor het centrumgebied van Meulebeke.  

De gemeente Meulebeke is bevoegd voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Markt’. Er werd een startnota over het centrumgebied opgemaakt die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert.

De startnota en de procesnota kunnen geraadpleegd worden bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren bij de bevolking, wordt ook de mening van alle inwoners van de gemeente gevraagd:

  • Wat wilt u veranderen in het centrum van de gemeente?
  • Hoe wenst u de ruimtelijke beeldkwaliteit zien evolueren?
  • Welke functie ( wonen/handel) zou u willen opwaarderen?