Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'De Markt’

De gemeente heeft een stedenbouwkundige studie (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt voor het centrumgebied van Meulebeke.  

De gemeente Meulebeke is bevoegd voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Markt’. Er werd een startnota over het centrumgebied opgemaakt die de eerste planopties aangeeft en deze opties onderbouwt en motiveert.

De startnota en de procesnota kunnen geraadpleegd worden bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren bij de bevolking, werd ook de mening van alle inwoners van de gemeente gevraagd op het participatiemoment op 26 september 2017:

  • Wat wilt u veranderen in het centrum van de gemeente?
  • Hoe wenst u de ruimtelijke beeldkwaliteit zien evolueren?
  • Welke functie ( wonen/handel) zou u willen opwaarderen?

In de fase van de scopingnota worden de adviezen en inspraakreacties verwerkt en wordt er aangegeven welke overwegingen hierbij hebben meegespeeld. Door het opmaken van de scopingnota wordt er richting gegeven aan het onderzoek voor wat betreft het plan zelf en de effecten.