Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Bij besluit van 31 mei 2012 heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Meulebeke, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 29 februari 2012, gedeeltelijk goedgekeurd, mits uitsluiting van de met blauw omrande delen.  Het goedkeuringsbesluit  werd bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op 6 augustus 2012.

Het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen geraadpleegd worden op deze website.

Deze documenten liggen ook ter inzage samen met het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en het vaststellingsbesluit bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente, tijdens de openingsuren