Samen sterker voor de toekomst - fusietraject met Tielt

Stad Tielt en gemeente Meulebeke organiseren infosessies voor de inwoners over hun fusietraject

De inwoners van Tielt en Meulebeke zijn welkom op dinsdag 10 oktober op volgende infomomenten:

• infosessie 1: 18u30 in OC Vondel in Meulebeke
• infosessie 2: 20u30 in de Europahal in Tielt


Tijdens die sessies wordt dieper ingegaan op de diverse redenen achter de fusie, de concrete stappen in het fusieproces en hoe de inwoners betrokken kunnen blijven. De inwoners van Meulebeke ontvangen eind september een uitnodiging in de vorm van een flyer en de inwoners van Tielt vinden de uitnodiging terug in het stadsmagazine dat in diezelfde periode in de bus valt.

Bij downloads onderaan deze pagina vind je de uitnodiging terug.

Schrijf hier in voor een infosessie naar keuze.

De gemeenteraad van Meulebeke nam op woensdag 12 juli de principiële beslissing die het mogelijk maakt om te fuseren met Tielt. Dit betekent dat de definitieve fusiebeslissing zal worden voorbereid tijdens de tweede helft van dit jaar. Tegen 31 december wordt de finale goedkeuring dan opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. Hier houden we je op de hoogte van de mogelijke fusie tussen de beide gemeenten. 

Hoe gaat het nu verder?

Nu volgt een periode van intense voorbereidingen. 

In december 2023 wordt een definitieve beslissing aan de gemeenteraden van Meulebeke en Tielt gevraagd. Bij een positief besluit is het aan de Vlaamse overheid om de fusie te bekrachtigen. Vanaf 1 januari 2025 vormen Meulebeke en Tielt dan één nieuwe gemeente. 

Wat ging aan deze principiële beslissing vooraf?

In 2022 heeft het lokaal bestuur van Meulebeke nagevraagd of buurgemeenten een fusie wilden overwegen. De besturen van Tielt en Pittem waren bereid deze mogelijkheid te onderzoeken. 

Onder begeleiding van adviesbureau Probis liep vervolgens een onderzoek naar de bestuurskrachtanalyse van deze 3 gemeenten. Dit onderzoek liep van januari tot mei 2023. 

Deze stappen hebben we al achter de rug: 

 • Januari - mei 2023: Uitvoeren bestuurskrachtanalyse door Probis.
 • Woensdag 8 maart: infomoment gemeenteraad: "Bestuurskrachtanalyse Meulebeke" door Probis 
 • Maart 2023: Info over de bestuurskrachtanalyse in het infoblad 
 • Donderdag 25 mei 2023: Toelichting resultaten bestuurskrachtanalyse aan de leden van de gemeenteraad  
 • Vrijdag 26 mei 2023: Info- en vraagmoment voor alle Meulebeekse medewerkers 
 • Vrijdag 26 mei 2023: Verspreiding persbericht “Bestuurskracht met oog voor de toekomst” 
 • Dinsdag 13 juni 2023: Toelichting resultaten bestuurskrachtanalyse aan alle Meulebeekse medewerkers 
 • Donderdag 15 juni 2023: Info- en vraagmoment in Meulebeke, Pittem en Tielt voor alle inwoners 
 • Maandag 19 juni 2023: Pittem beslist om niet langer deel te nemen aan het fusietraject
 • Woensdag 6 juli 2023: Toelichting cijfers fusie Meulebeke en Tielt door Probis aan de gemeenteraad
 • Donderdag 6 en woensdag 12 juli 2023: De gemeenteraden nemen een principiële beslissing tot fusie 
 • Donderdag 20 juli 2023: lancering van www.meulebeke.be/fusie  en www.tielt.be/fusie 

Contact

We informeren jou over het fusietraject via deze website, sociale media, infobrochures, de digitale nieuwsbrief en onze Meulebeke app.

Binnenkort krijg je hier een antwoord op veel gestelde vragen. Heb je een vraag? Contacteer ons dan via fusie@meulebeke.be