Fietssuggestiestroken

Fietsers mogen overal in twee richtingen blijven rijden. Behalve in de centrumstraten die zó smal zijn dat de veiligheid van de fietsers er bij tweerichting-rijden in het gedrang komt. In die straten rijden fietsers in een enkele richting:

  • rond de Markt
  • in de Marktstraat
  • in de Hoogstraat tussen Markt- en Baljuw Vermeulenstraat
  • in de Pittemstraat tussen Plettinckplaats en Schutterijstraat

Om de veiligheid voor fietsers te verhogen, worden bovendien in de meeste van de centrumstraten fietssuggestiestroken aangelegd. Vooral in die straten waar auto’s slechts in enkele en fietsers in dubbele richting mogen rijden, zodat automobilisten er niet worden verrast door tegenliggende fietsers.

Wat zijn fietssuggestiestroken?
Een fietssuggestiestrook is geen fietspad!
Fietssuggestiestroken worden aan de zijkant van de weg aangebracht in een andere kleur dan de rijbaan (grijs, groen, oker of rood) of in andere materialen gemaakt. Soms zie je ook fietspictogrammen op de grond.
Een gekleurde strook op de weg zonder wegmarkeringen of verkeersborden is geen fietspad, maar een fietssuggestiestrook.
In tegenstelling tot een fietspad is een fietssuggestiestrook een deel van de rijbaan. Auto’s mogen er dus wel op rijden, stilstaan of parkeren. Fietssuggestiestroken komen vaak voor in straten die te smal zijn voor een echt fietspad. De strook maakt vooral duidelijk dat er fietsers kunnen rijden. Voor de automobilist versmallen ze de straat visueel − zodat hij trager gaat rijden − en ze wijzen op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Fietsers hebben geen specifieke rechten op een suggestiestrook.