Evenement melden

Sedert 27 juni zijn er nieuwe versoepelingen voor het organiseren van evenementen:

  • Binnen: een zittend publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit, zonder 2000 personen tot en met 29 juli 2021 en zonder 3000 personen vanaf 30 juli 2021 te overschrijden, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen. 
  • Buiten: een publiek van maximum 2500 personen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 5000 personen vanaf 30 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.
  • Evenementen met consumptie: het horecaprotocol moet gevolgd worden, zittend met maximum acht aan tafel, met bediening.
  • Tijdens deze activiteiten binnen of buiten moeten er minimale regels en het toepasselijke protocol gevolgd worden.

Alle activiteiten moeten minstens 3 weken op voorhand voorgelegd worden aan het lokaal bestuur. De organisator moet in bepaalde gevallen bijkomend een CERM en/of CIRM voorleggen. De CERM en, wanneer van toepassing, de CIRM moeten gebruikt worden voor beslissingen in verband met de organisatie van evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen, met een publiek van meer dan 100 personen indoor en meer dan 200 personen outdoor. 

Een activiteit of evenement kan momenteel pas doorgaan NA GOEDKEURING VAN DE GEMEENTELIJKE OVERHEID.

Stap 1

  • Er moet een Covid Event Risk Model (CERM) ingevuld worden voor evenementen met een publiek van meer dan 100 personen indoor en meer dan 200 personen outdoor. Het CERM is een vragenlijst die je helpt om je evenement veilig te laten verlopen. Je moet aangeven hoe de activiteit coronaproof kan worden georganiseerd en er moet er verplicht een coronaverantwoordelijke worden aangeduid. Met deze tool kan je het COVID-veiligheidsrisico van je event in kaart brengen. De scan voeg je, indien van toepassing, toe bij jouw digitale aanvraag.

  • Voor binnenactiviteiten moet de uitbater van het gebouw verplicht een Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) invullen. De scan voeg je toe bij jouw digitale aanvraag. Het lokaal bestuur maakt dit op voor zijn eigen gebouwen. 

    Meer informatie over het protocol en de online tool zijn beschikbaar op www.covideventriskmodel.be.

Stap 2

  • Je doet een officiële aanvraag doen bij de gemeente via het evenementenloket Eagle. Vergeet niet de eventscan (CERM) toe te voegen! Bij onduidelijkheden of vragen kan je ons bereiken via corona@meulebeke.be. 

  • Als je een account aanmaakt op het evenementenloket, kan je je de volgende keer sneller aanmelden en kunnen aanvragen gekopieerd worden. Bij een volgende aanvraag hoef je dan niet alles opnieuw in te vullen.  Nadat je op “registreer” geklikt hebt, ontvang je een e-mail om je account te bevestigen.

Stap 3

De aanvragen worden besproken in de gemeentelijke crisiscel en indien van toepassing voor advies voorgelegd aan politie en brandweer. Samen met alle adviezen wordt de aanvraag ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege.

Activiteiten moeten coronaproof kunnen doorgaan, volgens de geldende coronamaatregelen op het ogenblik van de activiteit en volgens de opgestelde protocollen van de overheid. Het wel of niet kunnen doorgaan is ook sterk afhankelijk van de besmettingscijfers in de gemeente (alertniveau). 

Uiteraard moet ook nog met andere veiligheidsrisico’s rekening gehouden worden (vb. verkeer, geluid...). 

Zonder toelating kunnen er geen activiteiten worden georganiseerd. 

De regels van de sector moeten gevolgd worden. Er zijn verschillende protocollen opgesteld per sector (sport, cultuur, dans, muziek, amateurkunsten, eventcatering, horeca...). Kijk deze eerst na vooraleer je een aanvraag indient. Overzicht protocollen.

Buurt -en straatfeesten

Wist je dat je bij een buurt - of straatfeest een gemeentelijke subsidie kan aanvragen? Het reglement met de voorwaarden en het aanvraagformulier vind je terug bij www.meulebeke.be/organiseren-van-een-buurtfeest.

Aanvraag wielerwedstrijd of veldrit

Wie een wielerwedstrijd (organisatie/ doortocht) of een veldrit organiseert, heeft een voorafgaande toelating van de burgemeester nodig en moet het geldende protocol volgen in het kader van corona. Er wordt een Covid Event Scan ingevuld om het veiligheidsrisico in kaart te brengen.

De aanvraag voor een wielerwedstrijd moet tenminste 3 maanden vóór de wedstrijd ingediend worden via dit aanvraagformulier.

Beperkt publiek wordt toegelaten bij wielerwedstrijden. Er geldt een mondmaskerplicht. Lees zeker de organisatiegids wielerwedstrijden. Je kan een overzicht van alle disciplinespecifieke protocollen hier vinden.

Sport

Er dient ook ten allen tijde rekening gehouden te worden met het protocol van Sport Vlaanderen.

Protocol voor zwembadexploitanten
Protocol voor fitnesscentra
Protocol voor sportkampen - kinderen en jongeren
Protocol voor sportkampen - volwassenen en senioren
Protocol voor beheerders van sportinfrastructuur en openbare ruimtes.
Protocol en toolbox voor organisatoren van sportevenementen en wedstrijden.
Gedragscode voor sporters

Aanvullende info van Sport Vlaanderen kan je hier vinden.