Evenement organiseren

Sedert 1 oktober zijn er nieuwe versoepelingen voor het organiseren van evenementen:

 • Binnen:
  • Minder dan 500 deelnemers, geen specifieke beperkingen met uitzondering van:
   • het volgen van de algemene hygiëneregels (ontsmetting, desinfecteren materialen, wie ziek is blijft thuis…).
   • het verplicht gebruik van een CO2-meter met actieplan.
   ! Voor deze evenementen kan er niet gewerkt worden met een Covid Safe Ticket.
  • Meer dan 500 deelnemers: je kan werken met of zonder Covid Safe Ticket.
   • werk je met het Covid Safe Ticket, dan zijn er geen beperkingen binnen de afgeschermde zone (wel verplichting ventilatie en algemene hygiëne). Er wordt een lijst bezorgd aan het lokaal bestuur van wie de controle doet en je werkt een veiligheidsplan uit van het verloop.
   • werk je zonder Covid Safe Ticket, dan blijven de regels gelden rond mondmaskerplicht, afstand houden en het Covid Event Risk Model (CERM).
  •  Opgelet!
   • Wordt er drank of een hapje aangeboden, dan volg je de minimale horecaregels.
 • Buiten:
  • Minder dan 750 deelnemers, geen specifieke beperkingen maar de algemene hygiëneregels blijven gelden (ontsmetting, desinfecteren materialen, wie ziek is blijft thuis…). Er kan niet gewerkt worden met een Covid Safe Ticket.
  • Meer dan 750 deelnemers: je kan werken met of zonder Covid Safe Ticket.

   • Werk je met het Covid Safe Ticket, dan zijn er geen beperkingen binnen de afgeschermde zone. Er wordt een lijst bezorgd aan het lokaal bestuur van wie de controle zal doen en je werkt een veiligheidsplan uit van het verloop. 
   • werk je zonder Covid Safe Ticket, dan blijven de regels gelden rond mondmaskerplicht, afstand houden en het Covid Event Risk Model (CERM).
  • Opgelet! Wordt er drank of een hapje aangeboden, dan volg je de minimale horecaregels.
 • Activiteiten worden minstens 3 weken op voorhand aangevraagd aan het lokaal bestuur via het evenementenloket Eagle. De organisator moet in bepaalde gevallen bijkomend een CERM en/of CIRM voorleggen. De CERM en, wanneer van toepassing, de CIRM moeten gebruikt worden voor beslissingen in verband met de organisatie van evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen, met een publiek van meer dan 500 personen indoor en meer dan 750 personen outdoor indien geen Covid Safe Ticket wordt gebruikt.
 • Je doet een officiële aanvraag bij de gemeente via het evenementenloket Eagle. Vergeet niet de eventscan (CERM) toe te voegen indien van toepassing. Bij onduidelijkheden of vragen kan je ons bereiken via corona@meulebeke.be. 

 • Als je een account aanmaakt op het evenementenloket, kan je je de volgende keer sneller aanmelden en kunnen aanvragen gekopieerd worden. Bij een volgende aanvraag hoef je dan niet alles opnieuw in te vullen.  Nadat je op “registreer” geklikt hebt, ontvang je een e-mail om je account te bevestigen.

 • Activiteiten kunnen doorgaan volgens de geldende coronamaatregelen op het ogenblik van de activiteit en volgens de opgestelde protocollen van de overheid. Het wel of niet kunnen doorgaan is ook sterk afhankelijk van de besmettingscijfers in de gemeente (alertniveau). 

 • De coronamaatregelen van de sector moeten gevolgd worden. Er zijn verschillende protocollen opgesteld per sector (sport, cultuur, dans, muziek, amateurkunsten, eventcatering, horeca...). Kijk deze eerst na vooraleer je een aanvraag indient. Overzicht protocollen.

 • Uiteraard moet ook nog met andere risico’s rekening gehouden worden (vb. verkeer, geluid, schenken sterke dranken, afwijking sluitingsuur...). 

Buurt -en straatfeesten

Wist je dat je bij een buurt - of straatfeest een gemeentelijke subsidie kan aanvragen? Het reglement met de voorwaarden en het aanvraagformulier vind je terug bij www.meulebeke.be/organiseren-van-een-buurtfeest.

Aanvraag wielerwedstrijd of veldrit

Wie een wielerwedstrijd (organisatie/ doortocht) of een veldrit organiseert, heeft een voorafgaande toelating van de burgemeester nodig en moet het geldende protocol volgen in het kader van corona. Er wordt een Covid Event Scan ingevuld om het veiligheidsrisico in kaart te brengen.

De aanvraag voor een wielerwedstrijd moet tenminste 3 maanden vóór de wedstrijd ingediend worden via dit aanvraagformulier.

Beperkt publiek wordt toegelaten bij wielerwedstrijden. Er geldt een mondmaskerplicht. Lees zeker de organisatiegids wielerwedstrijden. Je kan een overzicht van alle disciplinespecifieke protocollen hier vinden.

Sport

Er dient ook ten allen tijde rekening gehouden te worden met het protocol van Sport Vlaanderen.

Protocol voor zwembadexploitanten
Protocol voor fitnesscentra
Protocol voor sportkampen - kinderen en jongeren
Protocol voor sportkampen - volwassenen en senioren
Protocol voor beheerders van sportinfrastructuur en openbare ruimtes.
Protocol en toolbox voor organisatoren van sportevenementen en wedstrijden.
Gedragscode voor sporters

Aanvullende info van Sport Vlaanderen kan je hier vinden.