Evenement melden

Alle evenementen zijn verboden tot 13 december (federale maatregel naar aanleiding van COVID-19)

Deze beslissing is gemaakt in het belang om ieder zijn gezondheid voorop te stellen en ervoor te zorgen dat de besmettingscijfers dalen.

Na evaluatie kunnen er aanpassingen gebeuren.

Een evenement kan terug doorgaan mits het toepassen van de federale maatregelen EN DE GOEDKEURING VAN DE BURGEMEESTER. Voor alle evenementen op het grondgebied van de gemeente geldt een registratieplicht gelijk aan de registratieplicht die geldt voor de horeca. Het dragen van een mondmasker is verplicht, net als het naleven van de veiligheidsregels en -protocollen.

Organisatoren met de intentie om de komende weken een evenement of activiteit te organiseren in de gemeente, vullen eerst de Covid Event Scan in. De Covid Event Scan (online tool) en het Covid Event Protocol (gids met richtlijnen) vormen samen de noodzakelijke hulp- en informatiemiddelen voor organisatoren. 

Evenementen met een groen veiligheidslabel kunnen – als ook de overige voorwaarden vervuld zijn en de cijfers (het alertniveau) het toelaten - een goedkeuring krijgen van het gemeentebestuur. 

Het protocol en de online tool zijn beschikbaar op www.covideventriskmodel.be of op de gemeentelijke website via de snelle link 'Ik organiseer' > evenement melden. Met deze tool kunnen organisatoren het COVID-veiligheidsrisico van hun event in kaart brengen.

Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen.

  • Een rood label geeft aan dat het event een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus.
  • Voor een event met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
  • Een groen label geeft aan dat het event als voldoende COVID-veilig wordt beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden. Bij een groen label kan je een officiële aanvraag doen bij de gemeente via dit meldingsformulier.

Opgelet:

Bij activiteiten binnen wordt er rekening gehouden met de oppervlakte van de ruimte om het aantal bezoekers te bepalen (4 m² per persoon voor activiteiten waarbij deelnemers blijven zitten, 10 m² voor activiteiten met beweging als dans, turnen, rondlopen...).  

De regels van de sector moeten gevolgd worden. Er zijn verschillende protocollen opgesteld per sector (sport, cultuur, dans, muziek, amateurkunsten, eventcatering, horeca...). Kijk deze eerst na vooraleer je een aanvraag indient. Overzicht protocollen.

Uiteraard moet ook nog met andere veiligheidsrisico’s rekening gehouden worden (vb. verkeer, geluid...). 

Aanvraag wielerwedstrijd of veldrit

Wie een wielerwedstrijd (organisatie/ doortocht) of een veldrit organiseert, heeft een voorafgaande toelating van de burgemeester nodig en moet het geldende protocol volgen in het kader van corona. Er wordt best ook een Covid Event Scan gedaan om het veiligheidsrisico in kaart te brengen.

De aanvraag voor een wielerwedstrijd moet tenminste 3 maanden vóór de wedstrijd ingediend worden via dit aanvraagformulier.

Er is een maximaal aantal aanwezigen: maximum 200 personen binnen, maximum 400 personen buiten.

Lees zeker de organisatiegids wielerwedstrijden. Ook de verschillende protocollen dienen nageleefd te worden. Je kan een overzicht van alle disciplinespecifieke protocollen hier vinden.

Nieuw: sinds vrijdag 19 februari 2021 heerst een besluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden en een verbod op particulier gebruik van drones langsheen het parcours van wielerwedstrijden in de provincie West-Vlaanderen.

Sport

Er dient ook ten allen tijde rekening gehouden te worden met het protocol van Sport Vlaanderen.

Protocol voor zwembadexploitanten
Protocol voor fitnesscentra
Protocol voor sportkampen - kinderen en jongeren
Protocol voor sportkampen - volwassenen en senioren
Protocol voor beheerders van sportinfrastructuur en openbare ruimtes.
Protocol en toolbox voor organisatoren van sportevenementen en wedstrijden.
Gedragscode voor sporters

Aanvullende info van Sport Vlaanderen kan je hier vinden.