Evenement melden

Van overheidswege wordt gevraagd om vanaf donderdag 12 maart alle indoor evenementen met meer dan 1000 bezoekers te schrappen. Voorlopig geldt de aanbeveling tot eind maart.

Aanvraag loop-, wandel- en andere sportieve evenementen

Wie een loop-, wandel- en andere sportief evenement organiseert, heeft een voorafgaande toelating van de burgemeester nodig.

De aanvraag moet tenminste 3 maanden vóór de wedstrijd ingediend worden via dit aanvraagformulier.

Aanvraag wielerwedstrijd of veldrit

Wie een wielerwedstrijd (organisatie/ doortocht) of een veldrit organiseert, heeft een voorafgaande toelating van de burgemeester nodig.

De aanvraag voor een wielerwedstrijd moet tenminste 3 maanden vóór de wedstrijd ingediend worden via dit aanvraagformulier.

Meldingsformulier

Organiseert u een tijdelijk publiek toegankelijk evenement, dan dient u als organisator verplicht een 'meldingsformulier evenementen' in te vullen (niet voor private feestjes vb. communie). Aan de hand van het meldingsformulier evalueren de gemeente en de verschillende hulpdiensten alle aangekondigde evenementen op risico. Als de gemeente en de hulpdiensten beslissen dat een risico verbonden is aan het evenement, wordt een noodplanningszone opgesteld. Dit zijn afspraken tussen alle veiligheidsdiensten over de manier van optreden bij een groot incident.

Elk evenement dient 8 weken voor aanvang aangevraagd te worden bij het gemeentebestuur via dit meldingsformulier.