Erfgoed

Als Lokaal bestuur proberen wij ons erfgoed te bewaren en te beschermen.

In onze gemeente hebben we tal van prachtige hooggewaardeerde erfgoedkundige elementen die elk zijn/haar plaats verdienen; ons oorlogsmuseum, ons oorlogsmonument op de Goethalsplaats,  de Heemkundige kring Mulenbeca, ons kasteel Ter Borcht, … om er maar enkele te noemen.