Emiel Goethals (1888-1921)

Geboren: Ieper, 11 oktober 1854 - Overleden: Meulebeke, 9 maart 1932

Hij trouwde met Mathilda Mertens. Ze kregen 6 kinderen, waaronder Henri die later ook burgemeester van Meulebeke zou zijn. 

Emiel Goethals was brouwer van beroep. Hij nam de brouwerij van zijn vader Jean over. De brouwerij was gevestigd in de Hoogstraat. Onder zijn beheer kende de brouwerij - genaamd “Le damier” - haar grootste bloeiperiode. Hij zorgde er voor dat hij de vooruitgang op de voet volgde.

Tijdens de 19e eeuw, met de oprichting van de nieuwe brouwerij en mouterij, werden ook de nieuwe bieren in de herberg “Den Beer” verkocht. Het waren allemaal hoge-gistingsbieren. Men onderscheidde “uitzet” (blond bier) en “bruinen” (bruin bier). Verder had men de “dobbelen”, het zwaarder bruine bier. Met deze “dobbelen” behaalde Goethals verschillende onderscheidingen. Op de wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1894 verkreeg hij een erediploma voor dit bier. In die periode werd het bier van “Le Damier” niet alleen lokaal verkocht maar het werd tot in Leuven uitgevoerd. Hij ontving zelfs de titel van hofleverancier.

Zijn zoon Henri veranderde nadien de naam van de brouwerij in “Brouwerij Goethals”. Deze benaming is gebleven tot aan de sluiting in 1975. 

Hij werd verkozen tot gemeenteraadslid van Meulebeke in 1884, en werd er schepen tijdens de ambtstermijn van Prudent Plettinck.

Hij werd als burgemeester ingehuldigd met een luisterrijk feest op 11/10/1888 op zijn 34e verjaardag. Hij was burgemeester tot 1920.

Van 1889 tot 1912 was hij ook provincieraadslid.

Hij stond als opvolger op de kamerlijst voor het arrondissement Roeselare – Tielt. 

In 1912 werd hij geroepen om staatsminister August Beernaert, na diens overlijden, als katholiek volksvertegenwoordiger op te volgen. Hij vervulde dit mandaat tot in 1919.

Emiel Goethals had tevens nog een aantal functies :

  • Lid van het Beschermcomité voor werkmanswoonsten in het Tieltse,
  • Voorzitter van de fanfare Sinte-Cecilia,
  • Voorzitter van de maatschappij voor onderlinge bijstand “Helpt U en God zal U helpen”,
  • Voorzitter van de pensioengilde “Zaaien om te maaien”,
  • Voorzitter van het Sint Vincentius a Paologenootschap,
  • Weldoener van de katholieke scholen tijdens de schoolstrijd (1879 – 1884)

Emiel Goethals overleed in Meulebeke op 9 maart 1932

In 1900 viel hem een bijzonder eerbewijs te beurt. De Goethalsplaats werd naar hem genoemd ‘voor redens opgevende dat dit tot heden de schoonste verbetering is die ooit in de bouwtrope verricht wierdt en dit geschied onder het bestier van Mr. Goethals burgemeester, en die blok afkomstig is van zijne eerzame familie’. De inhuldiging ging gepaard met grote feestelijkheden. 

Het neogotisch grafmonument Goethals is een blikvanger op de begraafplaats van St.-Amandus.