Eindejaarsactie 2019

Het lokaal bestuur Meulebeke organiseert in samenwerking met de organisaties Unizo, Markant en Op Stap een eindejaarsactie onder de naam ‘Eindejaarsactie Meulebeke'. De wedstrijd wordt georganiseerd met de bedoeling bij te dragen tot de promotie van de lokale kleinhandel in Meulebeke.

De eindejaarsactie begint op 1 december 2019 en eindigt op 5 januari 2020. De prijzenpot bedraagt 10.000 euro.

Je kan een deelnemende handelszaak herkennen door het eindejaarslogo in de handelszaak. Je kan terecht bij meer dan 100 deelnemers!

Ik wil de deelnemerslijst bekijken

Ik ben klant

Om mee te dingen naar een prijs, moet je de ontvangen loten correct en volledig invullen en deponeren tot en met woensdag 8 januari 2020 bij één van de deelnemende handelszaken of in het gemeentehuis, bibliotheek, sportcentrum Ter Borcht en dienstencentrum Ter Deeve.

De gemeente schenkt een prijzenpot van 10.000 euro. Er zijn drie hoofdprijzen:

  • 1ste prijs = 2.000 euro aan waardebonnen*
  • 2de prijs = 1.000 euro aan waardebonnen*
  • 3de prijs: 500 euro aan waardebonnen*

Het resterend bedrag van de prijzenpot wordt bedeeld in waardebonnen van 50 euro. Bijkomend worden er op de Kerstmarkt ook waardebonnen van 25 euro per deelnemende handelaar verloot.

Er zijn twee trekkingen:

Trekking op zaterdag 21 december 2019

Op de Kerstmarkt worden de (25 euro) waardebonnen van de deelnemende handelszaken geloot. De gewonnen waardebonnen kunnen enkel ingeruild worden bij de deelnemende handelaar van de eindejaarsactie die de waardebon heeft uitgereikt. De winnaars worden op de Kerstmarkt en via verschillende kanalen bekend gemaakt en kunnen hun prijs afhalen ter plaatse of aan het onthaal in het gemeentehuis. Alle loten van de 1ste trekking gaan mee in de pot voor de 2de trekking van de hoofdprijzen.

De lijst met de winnaars van de 1ste trekking vind je onderaan terug bij 'Downloads'.

Trekking op maandag 13 januari 2020

De trekking van de prijzen gebeurt door een onschuldige hand en wordt bijgewoond door de verschillende leden van de organisatie.

De winnaars van de drie hoofdprijzen worden persoonlijk uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen. De overige winnaars worden via verschillende kanalen bekend gemaakt. De prijzen, met uitzondering van de hoofdprijzen, worden afgehaald aan het onthaal in het gemeentehuis.

*de hoofdprijzen kunnen enkel door een Meulebekenaar gewonnen worden

De lijst met de winnaars van de 2de trekking vind je onderaan terug bij 'Downloads'.

Ik ben handelaar

De actie wordt aangeboden aan alle Meulebeekse handelaars onder de vorm van genummerde loten die door de deelnemende handelaars aan de klant worden aangeboden per aankoopschijf door de handelaar zelf te bepalen.

Werkwijze loten

De klant vult naam en adres in op de loten en deponeert de ingevulde loten tot en met woensdag 8 januari 2020 in één van de deelnemende handelszaken of in het gemeentehuis, bibliotheek, sportcentrum Ter Borcht en dienstencentrum Ter Deeve.

Er worden standaard 500 loten ter beschikking gesteld. Je kan loten bij bestellen: 100 loten voor 5 euro of 500 loten voor 10 euro.

De loten worden in eer en geweten door de deelnemende handelaar aangeboden aan de klant. De deelnemende handelaar beslist zelf of deze actie al dan niet wordt gecumuleerd met klantenkaarten of andere promoties.

De organisatie houdt bij welke nummerreeksen er door welke handelaars wordt uitgegeven. Op die manier weten we uit welke handelszaak te winnaars worden geloot. Uitwisseling van pakjes loten onder de deelnemende handelaars is daarom niet toegestaan.

Deelnameprijs

25 euro voor de werkingskost en publiciteit (onder andere loten, inzameldoos, sticker)

EN

25 euro voor een waardebon op naam van de handelszaak te schenken als inbreng voor de prijzenpot van de 1ste trekking op de Kerstmarkt. Je kan uiteraard ook meerdere waardebonnen van 25 euro in brengen in de prijzenpot.

Prijzenpot

1ste trekking op zaterdag 21 december 2019

Op de Kerstmarkt worden de (25 euro) waardebonnen van de deelnemende handelszaken geloot. De gewonnen waardebonnen kunnen enkel ingeruild worden bij de deelnemende handelaar van de eindejaarsactie die de waardebon heeft uitgereikt. Alle loten van de 1ste trekking gaan mee in de pot voor de 2de trekking van de hoofdprijzen.

De deelnemende handelaars brengen de ontvangen loten naar een centraal depot (plaats nog te bepalen). De organisatie haalt op 21 december de ingezamelde loten op bij het centraal depot. De loten gaan in de trekking van de Kerstmarkt.

De lijst met de winnaars van de 1ste trekking vind je onderaan terug bij 'Downloads'.

2de trekking op maandag 13 januari 2020

De gemeente schenkt een prijzenpot van 10.000 euro. Er zijn drie hoofdprijzen:

  • 1ste prijs = 2.000 euro aan waardebonnen*
  • 2de prijs = 1.000 euro aan waardebonnen*
  • 3de prijs: 500 euro aan waardebonnen*

Het resterend bedrag van de prijzenpot wordt bedeeld in waardebonnen van 50 euro, vrij te besteden bij de deelnemende handelszaken.

De ingediende lotjes worden door leden van de werkgroep opgehaald op donderdag 9 of vrijdag 10 januari 2020.

De trekking van de prijzen gebeurt door een onschuldige hand en wordt bijgewoond door de verschillende leden van de organisatie.

De winnaars van de drie hoofdprijzen worden persoonlijk uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen. De overige winnaars worden via verschillende kanalen bekend gemaakt. De prijzen, met uitzondering van de hoofdprijzen, worden afgehaald aan het onthaal in het gemeentehuis.

*de hoofdprijzen kunnen enkel door een Meulebekenaar gewonnen worden

De lijst met de winnaars van de 2de trekking vind je onderaan terug bij 'Downloads'.

Waardebonnen

Door de coronamaatregelen zijn veel handelaars verplicht om hun handelszaak te sluiten. Hierdoor werd er beslist om de geldigheidsduur van de waardebonnen van de eindejaarsactie te verlengen tot 30/06/2020 (in plaats van 31/03/2020). De waardebonnen zijn niet in te ruilen tegen geld. De waardebonnen worden in principe binnen één klantenbezoek ingeruild maar het staat de deelnemende handelaars vrij of splitsing van de waardebon al dan niet mogelijk is.

Voor de terugbetaling van de ontvangen (50 euro) waardebonnen moet je de waardebonnen, samen met het terugbetaalformulier, indienen in het gemeentehuis, uiterlijk tot 31 juli 2020.

Ik wil het terugbetaalformulier downloaden