Eikbladige Europese Haagbeuk

Carpinus Betulus 'Quercifolia'

Een oude cultuurvorm die vrij langzaam groeit en een dicht vertakkende boom vormt. In zijn jeugdstadium kegelvormig, maar later breed eirond tot rond. Hoogte 10 - 12 m. Meestal worden laag vertakte bomen aangetroffen. Takken gaan bij het ouder worden doorhangen waardoor uiteindelijk een breedte van circa 10 m wordt bereikt. Het blad is frisgroen in het voorjaar, is smaller dan de soort en onregelmatig, soms diep (tot aan de hoofdnerf) gelobd. Aan jonge twijgen en in het beschaduwde hart van de boom komen geregeld 'gewone' Carpinus-bladeren voor. De boom loopt gemakkelijk terug naar de normale bladvorm.

Specificaties

Hoogte: 10-12 m

Kroon: breed eirond, dichte kroon

Schors en takken: grijs

Blad: groen

Herfstkleur: geel

Bloemen: geelgroen, bloeit in april

Vruchten: bruin

Stekels/doorns: Geen

Giftigheid: gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee

Grondsoort: kleigrond, lemige grond, zandgrond, zure grond, kalkrijke grond

Bodemvochtigheid: kan op droge grond, kan op natte grond

Verharding: verdraagt geen verharding

Winterhardheid: 5a (-28,8 tot -26,1 °C)

Windbestendigheid: zeer goed

Overige bestendigheden: bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind

Toepassing: industriegebied

Vorm: hoogstam boom, beveerde boom, meerst