Edgar van Bavegem (1921-1927)

Geboren: Dendermonde, 2 juli 1880 - Overleden: Meulebeke, 16 januari 1952

Hij trouwde met Marie Thienpont, jongste dochter van ‘kasteelheer’ Joseph Thienpont. 

In 1919 kwamen ze in het kasteel Ter Borcht wonen, dat eigendom was van haar familie. Ze bleven kinderloos. Zij overleed in 1941. Hij hertrouwde met Zoë Van Hove.

Naast het beheer van het kasteel met zijn landerijen, was hij kunstschilder. Zijn sterkste gave lag in het schilderen van figuren. Ook de kapel van O.-L.-Vrouw van Bijstand ontsnapte niet aan zijn creativiteit. Eerst verving hij het kleine voorportaal door een groter en daarna verfraaide hij de binnenzijde van de kapel. Hij schilderde de jaarlijkse processie van Meulebeke met een aantal bekende Meulebekenaren.

Van 1921 tot 1927 was Edgar burgemeester van Meulebeke. 

De sociale woningbouw, die in deze periode erg belangrijk is, komt in Meulebeke voornamelijk tot stand onder het bewind van Van Bavegem.

Hij zette zich trouwens zelf aan het ontwerpen van enkele nieuwe woningen. Hij ontwierp een nieuw procédé. Men noemde hem de voorloper van de prefabbouw. Maar hij wilde ook dat zijn huizen mooi van uitzicht waren. Engeltjes, trossen druiven maar ook afgietsels van mensenfiguren zijn in de gevels verwerkt. Zo staat in Oostnieuwkerke een boerderij met de figuur van de Meulebekenaar Camiel Vanhoutte in de voorgevel. Camiel hielp bij het rechtzetten van de huizen.

Op initiatief van burgemeester Van bavegem, gemeenteraadslid J. Debouver en onderpastoor R. Ollevier werd in 1922 de bouwmaatschappij “De Deeve” gesticht voor het bouwen van werkmansgebouwen. In datzelfde jaar werden de straten in de arbeiderswijk “Tuinwijk” aangelegd. In 1923 liet de bouwmaatschappij 35 sociale woningen optrekken in de “Zuid-Australiëwijk” (gekend als “Vliegplein”). De bouw werd o.m. bekostigd met giften van Meulebekenaren die uit Z-Australië terugkeerden en met aandelen die de “South Australian Belgian Relief Fund” - door toedoen van E V Baveghem - kocht van de bouwmaatschappij. Daarnaast bouwde de maatschappij ook nog een wijk van een 14-tal woningen nabij de Bertje Santensweg, z.g. “Zwijnsknok”.

Zijn bidsprentje vermeldt: ‘Als burgemeester heeft hij, als eerste van alle, zijn gemeente plechtig toegewijd aan het H. Hart, en het beeld van het H. Hart tot herdenking aan de oorlogsslachtoffers dat op de Goethalsplaats staat ontworpen. Vele gemeenteoverheden hebben zijn voorbeeld nagevolgd.’

Op 16 januari 1952 stierf Edgar Van Bavegem aan een slepende ziekte, tevens stierf een stukje Meulebeekse geschiedenis. 

Hij was tevens de laatste kasteelheer van Meulebeke. Zijn vrouw Zoë bleef nog tot 1957 op het kasteel wonen.

De Edgar Vanbaveghemstraat werd naar hem vernoemd.

Het grafmonument Van Bavegem, waarin Edgar en zijn twee vrouwen werden bijgezet, prijkt op de begraafplaats van St.-Amandus.