DYZO

Het OCMW werkt samen met Dyzo die zich toelegt op de begeleiding van zelfstandigen in moeilijkheden. Dyzo komt aan huis voor mensen aangebracht door de sociale dienst van het OCMW . Zij bieden gratis ondersteuning op maat. Een gespecialiseerd team helpt op economisch, juridisch en psychologisch vlak. U kunt hen bereiken via info@dyzo.be of telefonisch 0800 111 06.  

Wilt u een tussenkomst van het OCMW aanvragen, dan neemt u best contact op met de sociale dienst. U kan dit ook door iemand anders in uw plaats laten doen.

Het OCMW onderzoekt uw aanvraag en binnen de maand wordt er een beslissing over genomen. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.

Wijzigt uw situatie, dan moet u dit aan het OCMW melden. Het OCMW is in geval van bepaalde uitkeringen ook zelf verplicht om minstens jaarlijks het dossier te herzien.