Droogtemaatregelen: verboden water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen

Gepubliceerd opmaandag 18 jul 2022 om 19:34
In het kader van de aanhoudende droogte, heeft gouverneur Carl Decaluwé het oppompverbod uit onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen uitgebreid.

De afgelopen weken viel er amper neerslag. De weersvoorspellingen sturen aan op nog warmere, zomerse dagen. De verwachting is dat we evolueren naar een uiterst droge situatie met recordwaarden.

Sinds 13 juli is er ook een tijdelijk onttrekkingsverbod bijgekomen uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in volgende stroomgebieden:

  • het volledige IJzerbekken
  • het stroomgebied van de Kerkebeek en de Rivierbeek in het Bekken van de Brugse Polders
  • het stroomgebied van de Heulebeek in het Leiebekken.

Er zijn enkele uitzonderingen van toepassing:

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides;
  • Onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voor handen is;
  • Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico is op puntverontreiniging;
  • Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn.

Lees hier het politiebesluit van de gouverneur.

Verboden water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen 

Op 18 juli besliste de West-Vlaamse droogtecommissie om - rekening houdend met dalende waterpeilen en -kwaliteit - in de hele provincie te verbieden water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dezelfde uitzonderingen van 13 juli blijven van toepassing.

Water optrekken uit het spaarbekken (Ingelmunstersteenweg) blijft toegestaan.