Deontologische Commissie

De deontologische commissie waakt over de correcte toepassing van de deontologische code voor mandatarissen. De commissie komt samen wanneer er zich een deontologische kwestie voordoet.

Meldingen en klachten over inbreuken op de deontologische code kunnen gemeld worden via raden@meulebeke.be.

Deontologische code

Deontologische code gemeenteraad - publicatie 15/03/23

Deontologische code raad voor maatschappelijk welzijn - publicatie 15/03/23

Samenstelling