Deevefoon

In deze coronacrisis heeft gemeente Meulebeke bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid verdienen onze grootste zorgen.

Mensen die door de coronacrisis sociaal geïsoleerd zijn, willen wij ondersteunen met een warme babbel.

Wie nood heeft aan een hartverwarmend gesprekje kan terecht bij de Deevefoon op het nummer 051 48 05 11. Dit kan elke vrijdag tussen 14:00 en 15:00.