De nieuwe gemeente

Hoe zal de nieuwe gemeente heten? 

Na grondige overweging zal de fusiestuurgroep voorstellen aan de gemeenteraad om geen nieuwe gemeentenaam te kiezen, maar de namen én postcodes van de beide lokale besturen “Tielt” en “Meulebeke” te behouden. De nieuwe fusiegemeente krijgt zo de hoofdnaam “Tielt", samen met een inspirerende baseline die de verbondenheid met en identiteit van Meulebeke benadrukt (vergelijkbaar met het concept "Deinze, in het land van Nevele"). Deze naamgevingskeuze is gebaseerd op historische overwegingen, duidelijkheid, kostenefficiëntie en het behoud van de lokale identiteit. 

De baseline zelf zal worden ontworpen en zal via een participatief traject gekozen worden. De gemeentenaam met de gekozen baseline wordt tegen het einde van het jaar 2023 aan de beide gemeenteraden ter beslissing voorgelegd.  

Meer nieuws hierover volgt. 

Krijgt de nieuwe gemeente ook een nieuwe postcode? 

Neen. De postcodes 8700 (Tielt) en 8760 (Meulebeke) blijven bestaan.  

Zal mijn adres veranderen? Wat met identieke straatnamen? 

Voor het merendeel van de inwoners zal er niets veranderen aan hun adres, omdat we ervoor hebben gekozen om de namen "Tielt" en "Meulebeke" én de postcodes te behouden. 

Sommige straatnamen komen echter voor in zowel Tielt als Meulebeke. Om verwarring in noodsituaties te voorkomen, moeten we die identieke straatnamen wijzigen. Voor sommige inwoners is het dus mogelijk dat hun straatnaam verandert.  

Momenteel zijn we aan het inventariseren over welke straten het precies gaat. Daarna zullen we objectieve criteria vaststellen om te bepalen welke straten een nieuwe naam moeten krijgen. Inwoners van de betreffende straten zullen de gelegenheid krijgen om hun stem te laten horen bij het kiezen van de nieuwe straatnaam.  

Blijkt dat jouw straatnaam gewijzigd zal moeten worden? Dan engageren we ons ertoe om ervoor te zorgen dat je hiervan zo weinig mogelijk hinder ondervindt. We ondersteunen inwoners zo goed mogelijk in de aanpassing. Hoe dit concreet vorm zal krijgen, wordt momenteel volop voorbereid.   

Meer informatie hierover zal volgen. 

Hoeveel inwoners zal de nieuwe gemeente tellen? 

De nieuwe fusiegemeente zal ongeveer 32 000 inwoners tellen.  

Wat verandert er voor de medewerkers van de gemeentebesturen? 

Vanaf 2025 zullen de medewerkers voor een nieuwe werkgever werken, namelijk voor de nieuwe gemeente. Er is voor elke medewerker een plaats binnen de nieuwe organisatie. De belangrijkste verandering voor onze medewerkers zal vooral liggen in de dagelijkse werking en de organisatiestructuur. De overgang naar de nieuwe organisatie zal samen met hen worden voorbereid, met de nodige zorgvuldigheid en aandacht voor hun belangen.