De mazoutcheque van 200 euro: wat weten we nu al?

Gepubliceerd opwoensdag 15 jun 2022 om 10:21
Onlangs zette de federale regering het licht op groen voor een premie van 200 euro voor gezinnen die verwarmen met stookolie. Over deze zogeheten mazoutcheque zijn momenteel nog heel wat vragen.

We zetten de zaken even op een rijtje:

Modaliteiten worden momenteel uitgewerkt

De mazoutcheque komt er als compensatie voor de huidige hoge energieprijzen. Momenteel werkt de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie de precieze toekenningsmodaliteiten verder uit. Op 1 april keurde de ministerraad wel al het voorontwerp goed van de wet over de mazoutcheque. De wet zelf wordt pas in de zomer gepubliceerd. De info die we hieronder meegeven, is dus met enig voorbehoud.

Hoeveel bedraagt de mazoutcheque en waarvoor geldt ze?

De mazoutcheque is een eenmalige premie van 200 euro die in één keer wordt uitgereikt. Ze geldt voor een of meerdere leveringen van stookolie tussen 15 november 2021 en 15 november 2022.

Wie kan de cheque krijgen?

Iedereen die gedomicilieerd is in een eengezinswoning of een appartement kan de tussenkomst aanvragen. Per gezin, gedomicilieerd op hetzelfde leveringsadres, kun je maar één cheque aanvragen. De premie is dus niet bestemd voor rechtspersonen (juridische entiteiten) of tweede verblijven.

Wie betaalt de premie uit?

De FOD Economie zal de aanvragen controleren en is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de mazoutcheque op jouw rekening. Om te checken of je aanvraag helemaal volgens de regels is, kan de FOD Economie aan je stookolieverdeler vragen om bepaalde gegevens te bevestigen.

Jouw stookolieverdeler kan de premie niet zelf in mindering brengen op de factuur. Je mag het bedrag ook niet afhouden bij de betaling van je leveringsfactuur.

Hoe aanvragen?

De FOD Economie werkt momenteel aan een online aanvraagmodule en een toelichting bij de procedure.

Wie geen internettoegang heeft, zal de aanvraag ook via een papieren formulier kunnen indienen. Dit formulier zal vanaf de zomer beschikbaar zijn bij jouw stookolieverdeler. Je zult het aangetekend moeten versturen.

Welke documenten heb je nodig?

Voor je aanvraag verzamel je:

  • een kopie van je factuur voor stookolie
  • het bewijs van betaling via jouw rekeningnummer
  • je rijksregisternummer

Bewaar dus zorgvuldig je facturen en betalingsbewijzen. Zo heb je ze zeker bij de hand, zodra je de aanvraag tot tussenkomst (dus voor de mazoutcheque) kunt indienen.

Vanaf wanneer?

Je kunt pas een aanvraag indienen zodra de wet over de mazoutcheque in het Staatsblad gepubliceerd is en de online aanvraagmodule beschikbaar is op de website van de FOD Economie. Dat is voorzien voor de zomer van 2022.