Daniël Vanpoucke (1985-2012)

Geboren: Roeselare, 27 december 1948

Hij trouwde met Henriette Vervelghe en ze kregen één zoon.

Ze woonden eerst in de Rijselstraat – waar de ouderlijke thuis van Daniël was - naast café ‘De klokke’, verhuisden dan naar de Tieltstraat, en recent keerden Daniël en Henriette ‘terug naar de roots’ in de Rijselstraat.

Daniël is van opleiding licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen. Vanaf 1973 werkte hij als psycholoog in het PMS (nu CLB), tot 1994. In 1994 koos hij volledig voor de politiek.

Alhoewel hij niet opgroeide in een politiek nest, bouwde hij toch een politieke carrière uit om U tegen te zeggen.

In 1983 werd hij schepen van Sport en Financiën. Na 2 jaar, in 1985, nam hij de burgemeesterssjerp over van wijlen burgemeester Leo Abeele. Daniël was toen 37 jaar toen hij de eed af legde in handen van de toenmalige provinciegouverneur Olivier Vanneste. Dat maakte hem op dat moment de jongste burgemeester van West-Vlaanderen.

28 jaar lang zou hij burgervader blijven van onze gemeente.

Ik gebruik hier speciaal het woord ‘burgervader’ omdat Daniël niet enkel burgemeester wilde zijn, maar ook een burgervader voor zijn inwoners.

Daniël wist wat er leefde onder de mensen. Hij heeft er altijd voor gekozen aan politiek te doen dicht bij de mensen. Hij was fier op zijn dienstbetoon, binnen en buiten de gemeente. Vooral dan om het feit dat hij daardoor mensen kon helpen of hen op weg kon helpen om te zoeken naar een oplossing voor hun probleem.

Tijdens zijn burgemeesterschap trouwde de burgemeester maar liefst 1375 koppeltjes. Ook bij een overlijden in de gemeente bracht hij de familie een kort bezoekje om hen te steunen in deze moeilijke tijden. Dat werd enorm geapprecieerd door de nabestaanden.

Ook mag hij terugkijken op een aantal projecten die tijdens zijn ambtstermijn werden gerealiseerd. Wellicht zonder volledig te zijn:

 • Sport: verdere uitbouw van het sport- en recreatiedomein Ter Borcht: aanleg bijkomend voetbalterrein, uitbreiding kleedkamers, bouw kantine, bureau- en vergaderzaal, …
 • Jeugd & kinderopvang: bouw van ruime jeugdlokalen, infrastructuur en uitbouw van een eigen dienst buitenschoolse kinderopvang (2001, eerste verdieping OC), realisatie Robinsoneiland, de start van de bouw van lokalen voor de muziekschool,…
 • Veiligheidsdiensten: bouwen van een nieuw brandweerarsenaal; start van de politiezone Midow, …
 • Erediensten: op punt zetten van de kerken in Meulebeke
 • Cultuur: uitbouw van het OC Vondel (zowel Bottelarij als Mouterij + lokalen), nieuwe bibliotheek met zaal Lucifer, …
 • Sociaal: nieuwbouw en uitbouw van Ter Deeve en Develand (RVT, dienstencentrum, flatjes, sociaal huis, …); sociale huisvesting, nl. de realisatie van verschillende projecten met SHM De Mandel, …
 • Dienstverlening: uitbouw van nieuwe diensten (cultuurdienst, jeugddienst e.a.), modernisering van het gemeentehuis, bouw van eigen infrastructuur voor technische diensten, …
 • Milieu: aanleg Kapellebos, start van vernieuwde ‘bebloeming’ in Meulebeke, waterbeheersingswerken, …

Uiteraard werden deze zaken verwezenlijkt in samenwerking met de andere mandatarissen en medewerkers. Deze realisaties waren er naast het klassieke onderhoud van de wegen die vrij goed op punt gehouden werden en/of nieuw aangelegd werden, met vooral de aanleg van voetpaden en begin van de fietspadinfrastructuur.

Maar Daniël hield het op politiek vlak niet enkel gemeentelijk. Hij was ook buiten onze gemeente politiek actief.

Hij zetelde van 1988 tot 1991 als provincieraadslid in de provincieraad van West-Vlaanderen. Korte tijd was hij ook lid van de Vlaamse Raad, de voorloper van het huidige Vlaamse Parlement.

In 1994 werd Daniël verkozen als federaal volksvertegenwoordiger in opvolging van Erik Vankeirsbilck. Hij zou dat mandaat 10 jaar uitoefenen. Zijn aanwezigheid in het Federaal Parlement was ook een goede zaak voor de gemeente. Zo kon hij bepaalde dossiers van dichtbij opvolgen!

Dat Daniël geliefd was bij de mensen en dat men zijn werk apprecieerde was duidelijk te merken aan het aantal stemmen dat hij telkens behaalde bij de verkiezingen. Hij werd niet voor niets “het stemmenkanon” genoemd!

Daniël was of is nog steeds actief in verschillende verenigingen of als bestuurslid in verschillende raden:

 • Sinds 1984 voorzitter van KVG-Meulebeke; een vereniging die hem nauw aan het hart ligt. In 2005 voorzitter van het KVG-verbond Roeselare – Tielt. Tevens nationaal bestuurder KVG-vorming.
 • In 1988 voorzitter van de raad van bestuur van de Sportschool Meulebeke (VILO).
 • In 2005 verkozen tot voorzitter van CD&V West-Vlaanderen.
 • In 2013 voorzitter van de bouwmaatschappij De Mandel en bestuurder bij de VVH en de VLEM.
 • Ook nog bestuurslid van Beweging.net en cvba ‘Onze Toekomst’.

Om wat hij betekend heeft voor de maatschappij, voor de gemeente en voor de medemens werd hij verdiend opgenomen als ridder in de Orde van de Grote Beer op 3 juli 2016.