Crisisopvang

Bevindt u zich in een crisissituatie, dan kan u tijdelijk opgevangen worden via het crisisnetwerk in een doorgangswoning. 

  • Een doorgangswoning staat ter beschikking van wie dakloos is of dreigt te worden. U kan hier maximaal 3 maanden verblijven, enkel per uitzondering verlengbaar.

Het regionaal crisisnetwerk Roeselare-Izegem-Tielt is een intersectoraal samenwerkingsverband tussen hulp- en dienstverleners dat voorziet in crisisopvang buiten de kantooruren en tijdens het weekend. Dit wordt gekoppeld aan ambulante begeleiding vanaf de eerstvolgende werkdag door het bevoegd OCMW of CAW.

Voor wie?

Volwassenen (eventueel vergezeld van kinderen) die, om gelijk welke reden, geen onderdak meer hebben. Mensen onder invloed van alcohol of drugs, met ernstige psychiatrische problemen, minderjarigen zonder begeleiding en illegalen kunnen niet opgenomen worden.

Procedure

Aanmelden kan enkel via de onthaalpunten Roeselare, Izegem en Tielt of via aan sleutelfiguur (politie, huisarts ...)

Verblijf: maximum 3 werkdagen.

Prijs

€ 15 per nacht voor volwassenen en kinderen > 12 jaar, €10 per nacht voor kinderen < 12 jaar.

Voor wie?

Alleenstaanden of gezinnen die gedomicilieerd zijn in de gemeente of waarvoor het OCMW bevoegd is en die omwille van overmacht (vb. brand, overstroming), familiale problemen of uithuiszetting dreigen dakloos te worden of het zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het crisisnetwerk of doorgangswoning

  • bent u gedomicilieerd in de gemeente of is het OCMW bevoegd
  • bevindt u zich in een situatie die een 24/24 uur interventie vereist met mogelijke dringende begeleiding en opvang tot gevolg
  • wordt u geconfronteerd met uithuiszetting
  • alle andere mogelijkheden tot opvang zijn uitgeput.

Procedure

Neem contact op met het sociaal huis.

Prijs

Max. € 18,08 euro per dag