Update coronavirus

Gepubliceerd opvrijdag 28 feb. 2020 om 11:19
Om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan zijn enkele tijdelijke maatregelen van kracht. Het gemeentebestuur volgt alles op de voet en doet dan ook een oproep om de maatregelen strikt op te volgen.

UPDATE 07/04/2020

Federale overheid verlengt periode maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist de maatregelen, om het coronavirus tegen te gaan, te verlengen tot 19 april 2020. Deze maatregelen kunnen verlengd worden met twee weken na evaluatie.

Maatregelen tot 19 april

Maximaal thuis blijven om externe contacten te beperken

 • je kan je huis wel verlaten voor: verplaatsing naar het werk (beperkt), bezoek aan voedingswinkel, dokter, apotheek, postkantoor, bankautomaat, benzinestation, hulp aan kwetsbare personen
 • sociale afstand en hygiënemaatregelen moeten in acht genomen worden

Niet-essentiële winkels gaan dicht

Met uitzondering van:

 • krantenwinkels en nachtwinkels (open tot 22:00);
 • de telecomwinkels (met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen) maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak;

 • winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak.

Sociale afstand en hygiënemaatregelen moeten in acht genomen worden.

Alle voedingswinkels blijven open (inclusief dierenvoedingswinkels)

 • Gecontroleerde toegang met beperking van het aantal personen tot 1 persoon per 10m² en maximum 30 minuten winkeltijd per klant
 • Voedingswinkels (voor mensen en dieren) die non-food producten secundair verkopen: blijven open zonder de non-food afdelingen te hoeven sluiten. Gemengde winkels die voedsel als secundair product aanbieden zijn gesloten.

Alle markten worden geannuleerd

 • tenzij onontbeerlijk voor de voedselvoorziening en de lokale overheid de sociale afstand kan garanderen (voor onze gemeente is dit niet van toepassing; de wekelijkse markt op woensdag gaat niet door)

Elke bijeenkomst is verboden

Bedrijven organiseren zoveel als mogelijk telewerk

Horecazaken moeten hun terrasmeubilair binnen plaatsen

Het openbaar vervoer moet sociale afstand garanderen

Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden

Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, fietsen ...) mogen maar

 • beperkt tot mensen die onder hetzelfde dak wonen of tot één vriend(in)
 • beperkt contact met anderen en 1,5 meter afstand behouden
 • men moet permanent in beweging zijn. Het is bijvoorbeeld verboden om in de parken te gaan zitten (uitgezonderd voor zwangere vrouwen, ouderen en mensen met beperkte mobiliteit of mentale handicap), te picknicken of te zonnebaden.
 • Voor de activiteiten mogen enkel rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden gebruikt. Deze beperking is niet van toepassing voor personen met een beperkte mobiliteit.
  Verplaatsingen met de auto voor recreatieve activiteiten zijn toegestaan voor:
  o gezinnen met kinderen jonger dan en gelijk aan 5 jaar;
  o personen met een beperkte mobiliteit (met inbegrip van ouderen en zwangere vrouwen);
  o begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking.

Eerder opgelegde maatregelen die blijven gelden

 • Scholen schorten alle lessen op; zij blijven wel open en organiseren opvang voor kinderen van ouders met essentiële beroepen. Schoolreizen van meerdere dagen zijn verboden tot 30 juni 2020.
 • Crèches blijven open.
 • Alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten of evenementen zijn geannuleerd (ongeacht hun omvang, openbaar of privé).
 • Cafés, restaurants en frituren blijven gesloten; afhaling, thuisbezorging en drive-in zijn wel toegestaan.
 • Essentiële winkels zoals voedingszaken, apotheken en dierenvoedingswinkels blijven ook tijdens het weekend open.

Richtlijnen voor het onderwijs

Richtlijnen voor horeca

Richtlijnen voor winkels

Richtlijnen voor recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten

Richtlijnen voor ondernemingen en bedrijven

Richtlijnen voor jeugdwerk

Richtlijnen voor woonzorgcentra en ouderen

Richtlijnen Sint-Andriesziekenhuis

Richtlijnen omgevingsvergunning

Heb je vragen of problemen met bijvoorbeeld het indienen van je aanvraag, ... neem dan contact op met het gemeentehuis (051 48 80 80 - info@meulebeke.be).

Welke maatregelen zijn van toepassing in onze gemeente?

Het college onderneemt in eerste instantie acties in het belang van de gezondheid van alle burgers. Pas na deze coronacrisis zal er een duidelijker beeld zijn op de (financiële) schade die particulieren of bedrijven hebben geleden. Na intergemeentelijke afstemming zal het college ook hiervoor – ten gepaste tijde – initiatief nemen en desgevallend ondersteunende maatregelen nemen. Er werd intergemeentelijk beslist dat er geen private geldinzamelingen mogen georganiseerd worden.

 • Alle gemeentelijke activiteiten en evenementen zijn geannuleerd tot en met 19 april (OC Vondel, bibliotheek, sportdienst, lokaal dienstencentrum). Ook alle activiteiten van de gemeentelijke adviesraden zijn geannuleerd.
 • Het lokaaldienstencentrum Ter Deeve is gesloten en alle activiteiten zijn geannuleerd.
 • Het restaurant en de cafétaria Ter Deeve zijn gesloten. Maaltijden aan huis worden bedeeld, afhalen is niet meer mogelijk.
 • Het sportcentrum en het zwembad Ter Borcht zijn gesloten. Vakantiekampen en jeugdwerking in de paasvakantie gaan niet door.  Hengelen/vissen is niet toegestaan.
 • De bibliotheek: afhaaldienst.
 • De buitenschoolse kinderopvang 't Berenhuisje blijft open: voor- en naschools, op schoolvrije dagen en vakantiedagen. Het IBO ’t Berenhuisje vraagt om zo weinig mogelijk kinderen naar de opvang te sturen. Enkel kinderen van ouders die in de zorgsector werken of ouders die echt geen andere opvangmogelijkheid hebben, kunnen komen. De extra maatregelen op vlak van hygiëne blijven gelden.
  Heb je een vraag over kinderopvang? Ben je dringend op zoek naar kinderopvang in Meulebeke? Bel dan naar de infolijn 051 48 83 46 (dagelijks van 08:00 tot 18:00) of neem contact op via kinderopvang@meulebeke.be.
 • Het gemeentehuis en de sociale dienst zijn enkel te bezoeken op afspraak en enkel voor dringende en noodzakelijke dienstverlening. We vragen maximaal gebruik te maken van het digitaal loket, per e-mail of ons telefonisch te contacteren. De extra maatregelen op vlak van hygiëne blijven gelden. Huwelijken en jubilea mogen doorgaan maar enkel in beperkte kring. Geplande infovergaderingen worden geannuleerd. De burgemeester houdt geen spreekuur, wel telefonisch bereikbaar op het nummer 0475 25 20 72.
 • Alle openbare speelterreinen zijn gesloten.
 • De gemeentelijke begraafplaatsen blijven open (mits inachtneming maatregelen sociale afstand).
 • De wekelijkse markt op woensdag gaat niet meer door.
 • Waardebonnen van de eindejaarsactie en geschenkbonnen van de gemeente worden verlengd tot 30 juni.
 • Wijkpolitie: enkel op afspraak (0491 92 01 31 - wijkpolitie@midow.be).
 • De ophaling van huisvuil en PMD blijft gewoon doorgaan. Het recyclagepark gaat terug open vanaf dinsdag 7 april onder strikte voorwaarden: website I.V.I.O. Kringwinkels zijn gesloten. De textielophalers vragen om tot het einde van de coronamaatregelen geen textiel meer te deponeren in de textielcontainers. 
 • De postkantoren zijn gesloten op zaterdag.
 • Er zijn geen belbusritten meer mogelijk.

Nog vragen specifiek voor onze gemeente: 051 48 80 80 of info@meulebeke.be.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Algemeen infokanaal omtrent gezondheid: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 (elke weekdag tussen 08:00 en 20:00, weekend tussen 10:00 en 20:00).

Algemeen infokanaal omtrent economie: www.economie.fgov.be/nl of 0800 120 33 (elke weekdag tussen 09:00 en 17:00).

Tip: een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Was regelmatig je handen.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Zo bescherm je jezelf en anderen.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

We doen een enorme inspanning om onze kwetsbare personen en ouderen te beschermen. Het gemeentebestuur vraagt uitdrukkelijk om je verantwoordelijkheid op te nemen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden)?

 • Blijf thuis
 • Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Meertalige informatie