Corona update Meulebeke

Gepubliceerd opwoensdag 18 nov 2020 om 09:40
De strengere lokale maatregelen waren van toepassing tot en met 19 november 2020. Omdat de dalende trend van de besmettingsgraad aanhoudt in Meulebeke, heeft de gemeente beslist om bepaalde maatregelen aan te passen en/of in te voeren.

Sport en jeugd: afbouw beperkingen voor -12 jarigen

Vanaf 20 november hanteren we dezelfde maatregelen als de Federale en Vlaamse Overheid. Voorzichtigheid blijft absoluut nog aan de orde. We blijven bij ons standpunt dat ook- 12-jarigen een rol spelen in het verspreiden van het virus.

Dit betekent dat het samenbrengen van veel -12-jarigen – en zeker in een binnenruimte - niet zonder risico’s is. Binnen de schoolcontext gebeurt dit zo veilig mogelijk in dezelfde klasbubbels. Vrijetijdsactiviteiten leiden onvermijdelijk tot extra sociale contacten over de verschillende klasbubbels heen. Daarom roepen we alle jeugd -en sportverenigingen op om bij eventuele heropstart van de activiteit een grondige analyse te maken van de risico’s. De activiteit moet coronaveilig zijn en volgens de geldende protocollen.

Indien dit niet kan gegarandeerd worden, is het beter de activiteit nog even uit te stellen.

Met de versoepeling willen we nu de jongste leeftijdsgroep en de jeugdverenigingen toch wat perspectief bieden. Dit geldt uiteraard onder voorbehoud van de evolutie in de besmettingen want we weten niet welke impact de herstart van de scholen zal hebben. Voor de +12-jarigen en alle volwassenen verandert er niets. Zij blijven op elk moment de Federale en Vlaamse regels volgen.

Concreet betekent dit dat er vanaf 20 november opnieuw indoor gesport mag worden door -13 jarigen in clubverband. Voor alle anderen (individuelen, clubs +12 jaar…) is het afwachten als er versoepelingen komen na 13 december 2020. Op basis van bovenstaande informatie betekent dit dat de lessenreeksen die we als gemeente zelf organiseren enkel de reeks basketbal doorgaat.

Bijkomende verduidelijking rond mondmaskerplicht in Meulebeke

Het dragen van een mondmasker (mond- en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar: 

  • op alle openbare speelpleinen (ook het Robinsoneiland) en sportterreinen en dat gedurende de ganse dag.
  • in de omgeving van elke instelling die onderwijs aanbiedt (kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, volwassenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, muziek- en tekenacademie) tijdens de gebruikelijke openingsdagen van de onderwijsinstellingen. Met omgeving wordt bedoeld: de perimeter van 100 meter rond elke in- en uitgang van voormelde onderwijsinstelling.
  • in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, bibliotheek, ...)
  • op alle markten, kermissen en op het containerpark

Drank en voeding

Het verbruik van dranken en voeding op openbare domeinen is verboden.

Verenigingen

Het provinciale reglement rond occasionele verkopen door verenigingen werd begin deze maand aangepast. Deze verkopen mogen nog steeds doorgaan, maar leveringen aan de deur kunnen enkel door professionele handelaars of leveranciers.

Om de Meulebeekse verenigingen te ondersteunen en hun occasionele verloop alsnog te kunnen laten doorgaan, werd een gemeentelijk coronaproof afhaalpunt georganiseerd aan OC Vondel. Wens je gebruik te maken van dit afhaalpunt, dan kan je een aanvraag plaatsen via vrijetijd@meulebeke.be. Hierna worden concrete data en praktische afspraken verder besproken.

Maatregelen voor de hele provincie

Vanuit de provincie is er door de gouverneur Carl Decaluwé beslist dat er vanaf vandaag een absoluut verbod geldt op vuurwerk en kerstboomverbrandingen in de volledige provincie West-Vlaanderen.

  • Concreet is het verboden om:
    vuurwerk af te steken
  • geluidskanonnen te gebruiken
  • wens- of feestballonnen op te laten
  • kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht te organiseren

Dit geldt zowel op privaat als publiek domein van 19 november 00:00 uur tot en met 17 januari 2021 24:00 uur.

In de week van 23 november mag je in jouw brievenbus een infobrochure verwachten over de huidige coronamaatregelen.

Thema's