Composteren

Heeft u een tuintje, dan kan u afval voorkomen door zelf te composteren. Door uw keuken- en tuinafval zelf te composteren, zorgt u voor een milieuvriendelijke verwerking voor zowat de helft van uw huisvuil. U kan composteren in vaten of bakken, afhankelijk van de grootte van je tuin.

Compostvaten en -bakken en beluchtingsstokken kunnen besteld worden bij de milieudienst. De vaten en bakken kunnen worden afgehaald of thuis geleverd (€ 10,00 extra).

  • compostvat (inclusief beluchtingsstok): € 28 (juni compostmaand: € 22)
  • compostbak: € 70 (juni compostmaand: € 56)
  • beluchtingsstok: € 8
  • aanbouwmodule: € 52

Jaarlijks is er 'Juni, compostmaand', waarin composteren extra in de kijker wordt gezet.