Composteren

Heb je een tuintje, dan kan je afval voorkomen door zelf te composteren. Door je keuken- en tuinafval zelf te composteren, zorg je voor een milieuvriendelijke verwerking voor zowat de helft van je huisvuil. Je kan composteren in vaten of bakken, afhankelijk van de grootte van je tuin.

Compostvaten en -bakken en beluchtingsstokken kunnen besteld en betaald worden aan het onthaal in het gemeentehuis. De vaten en bakken kunnen worden afgehaald in de technische loods (Achtste Linielaan 14) van maandag tot vrijdag tussen 11:45 en 12:00 of 16:30 en 16:45 (niet op feestdagen). De vaten en bakken kunnen ook bij je thuis geleverd worden, dan betaal je € 10 extra.

  • compostvat (inclusief beluchtingsstok): € 28 (juni compostmaand: € 22)
  • compostbak: € 70 (juni compostmaand: € 56)
  • beluchtingsstok: € 8
  • aanbouwmodule: € 52

Thuis composteren is en blijft een uiterst milieuvriendelijke manier van afval verwerken. Verkeerd composteren kan echter ook voor geurhinder zorgen. Nochtans kan dit gemakkelijk voorkomen worden. Onaangename geurstoffen zijn (bijna) altijd het gevolg van zuurstoftekort.Zorg voor voldoende verluchting.

  • Het (tuin)afval moet zo vers mogelijk zijn.
  • Bij verwerking van grotere hoeveelheden fijn materiaal, zoals gras, moet dit opgemengd worden met voldoende structuurmateriaal.
  • Zet de compost regelmatig om.
  • Leg steviger materiaal onderaan de hoop of het vat, zodat de lucht er ook langs onder door kan.

Voor meer informatie over thuis composteren kunt u terecht op www.vlaco.be.

Jaarlijks is er 'Juni, compostmaand', waarin composteren extra in de kijker wordt gezet.

Op zaterdag 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 19 september en 17 oktober van 9:30 tot 11:30 kan je terecht in de demoruimte op het recyclagepark (Randweg) voor meer uitleg rond kringlooptuinieren en composteren.