Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die personen met schulden, die niet op duurzame wijze terugbetaald kunnen worden, de mogelijkheid biedt om na verloop van tijd opnieuw schuldenvrij te zijn.

Tijdens de procedure wordt door de arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar aangesteld.. Dit kan het OCMW, advocaat of een andere dienst voor schuldbemiddeling zijn. Op dat moment stoppen alle intresten, loonbeslagen of uitvoeringen van de gerechtsdeurwaarder, enz…

Concreet maakt de schuldbemiddelaar afspraken met de schuldeisers en worden er afbetalingsfaciliteiten voorgesteld. Indien de schuldeisers niet akkoord gaan, legt de rechtbank zelf een regeling op.

 

 

Wilt u een tussenkomst van het OCMW aanvragen, dan neemt u best contact op met de sociale dienst.