Burgemeestersconvenant - Lokaal klimaatbeleid

Op 3 juni 2015 ondertekende burgemeester Dirk Verwilst in het provinciehuis Boeverbos te Brugge de Burgemeestersconvenant, ook wel Convenant of Mayors (CoM) genoemd. De CoM heeft als algemenedoelstelling om 20% CO2-reductie te bereiken tegen 2020, door het ondernemen van gerichte acties en projecten.

Gemeente Meulebeke pakt dit samen aan met enkele omliggende gemeenten onder de groepsnaam “Klimaatoverleg Midwest”, onder coördinatie van de intercommunale WVI. De groep omvat volgende gemeenten: Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene.

2011 is het referentiejaar voor het convenant waarbij een meting gebeurde van de CO2-uitstoot in Meulebeke, de zogenaamde nulmeting. Ongeveer de helft van de CO2-uitstoot is afkomstig van gezinnen. Particulier en commercieel vervoer zijn verantwoordelijk voor ongeveer een derde.

In totaal werd door bovenstaande sectoren 36 149 ton COuitgestoten in 2011. Het is dus belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt in de daling van CO2-uitstoot om de doelstelling van 20 % CO2-reductie te behalen tegen 2020.

Het doven van de lichten was een eerste milieubewuste beleidsdoelstelling van gemeente Meulebeke. De investeringen in energiezuinige straatverlichting resulteren niet alleen in een positief effect op de milieuaspecten, maar brengen ook een besparing met zich mee. Deze investeringen worden dus relatief snel terugverdiend. Bij alle wegeniswerken en in woonuitbreidingsgebieden wordt hier rekening mee gehouden en wordt enkel nog ledverlichting geplaatst.

Vanaf 2018 wordt elk jaar verder 200.000 euro voorzien voor het vervangen van de huidige openbare verlichting. Met deze dynamiek moeten alle straatverlichtingen in de komende jaren vernieuwd worden en dit zal resulteren in een terugverdieneffect op vlak van energieverbruik en jaarlijkse kosten. Ook bij de vernieuwing van ons gemeentelijk wagenpark (o.a. vrachtwagen op CNG) wordt hiermee rekening gehouden.