Burgemeesters tussen 1830 en 1855

Tussen 1830 (Belgische onafhankelijkheid) en 1855 kende Meulebeke 5 burgemeesters.

Petrus Steyaert (13 november 1830 - 6 maart 1846)

Na de eerste Belgische gemeenteraadsverkiezingen wordt Petrus Steyaert de eerste Meulebeekse burgemeester.  Petrus werd geboren op 6 april 1794 te Kaprijke, en vestigde zich na zijn studies als dokter te Meulebeke. Korte tijd later op 2 februari 1820 huwt hij te Ardooie met Carolina Vandenbussche die op 4 maart 1839 overlijdt te Meulebeke.  

Petrus was voor zijn burgemeesterschap reeds actief in het bestuur van de gemeentelijke schutterij (lokale militie van burgers die onder andere het dorp moest verdedigen en helpen de orde te handhaven).  

Op 11 september 1844 huwt Petrus opnieuw, ditmaal te Brugge, met Francisca Louwage. Petrus blijft daarna nog een drietal maanden te Meulebeke het burgemeestersambt uitoefenen maar verhuist dan definitief naar Brugge waar hij overlijdt op 24 april 1875. 

Vanaf 11 januari 1845 wordt schepen Bernardinus Delaere ingeschakeld als plaatsvervanger. 

Bernardinus Delaere (4 februari 1846 - 28 december 1846)

Bij koninklijk besluit wordt Bernardinus op 4 februari 1846 burgemeester en Joannes Goethals, schepen. Bernardinus werd geboren te Meulebeke op 1 april 1785, en had al veel ervaring met het besturen van de gemeente want gedurende de Hollandse periode was hij reeds burgemeester van 1818 tot 1830.   

Zijn Belgisch burgemeesterschap was geen lang leven beschoren want op 27 december 1846 moet Joannes Roelandts plots invallen “wegens ziekte van den heer burgemeester”.  De dag erna krijgt Joannes “doende de functie van burgemeester” de taak om de overlijdensakte van Bernardinus op te stellen.

Vanaf 1 januari 1847 is het Joannes Goethals die in de plaats van de burgemeester optreedt bij het opstellen van de akten van de burgerlijke stand, hij ondertekent als “schepen”. De opvolging van het burgemeestersambt laat een hele tijd op zich wachten omdat invloedrijke politieke figuren van buiten de gemeente hun eigen keuze trachten op te dringen aan de gemeenteraadsleden waardoor onderlinge onenigheid ontstaat.  Hierdoor komt Meulebeke op bestuursvlak voor een periode van 2,5 jaar in zeer woelige wateren terecht.

Leo Bossuyt (4 februari 1848 - 10 februari 1849)

Bij koninklijk besluit wordt uiteindelijk Leo Bernard Bossuyt, notaris, kolonel garde civique en oud officier van Frankrijk, op 4 februari 1848 burgemeester, als opvolger van Delaere. Vanaf eind oktober is het echter terug Joannes Goethals die optreedt als “provisoirlijk waarnemende burgemeester”.

Op 16 december 1848 verschijnt er een koninklijk besluit dat er op 8 januari 1849 een opvolger zal verkozen worden voor een gemeenteraadslid dat ontslag heeft genomen (Bossuyt).

Bij deze nieuwe verkiezingen rijft landbouwer Emmanuel Verkinderen 99 stemmen binnen, en Bossuyt 90. In de praktijk blijft Joannes Goethals ondertussen verder de taak van “provisoirlijk waarnemende” uitvoeren.

August Loncke (10 februari 1849 - 24 juli 1849) 

Bij koninklijk besluit van 10 februari 1849 wordt verrassend August Loncke burgemeester.  Helaas tegen zijn zin zo blijkt want August wil dit ambt niet opnemen, en het is opnieuw Joannes Goethals die verder als “provisoirlijk waarnemende” burgemeester optreedt.

Louis Hemeryck (24 juli 1849 - 1 januari 1855)

Bij koninklijk besluit van 24 juli 1849 wordt de nieuwe burgervader Louis Hemeryck.

Louis werd geboren te Meulebeke op 7 september 1788 en oefende er samen met zijn vader en broers het ambt van hoefsmid uit. Hij was al politiek actief op het einde van de Hollandse periode als gemeenteraadslid.