Budgetbeheer / Schuldbemiddeling

Heeft u zoveel schulden dat het uitzichtloos wordt? Dan kan het beheer van uw inkomsten en uitgaven (tijdelijk) van u overgenomen worden. Er wordt onderhandeld met schuldeisers om tot een haalbaar afbetalingsplan te komen. Betalingen gebeuren door een maatschappelijk werker.

Het uiteindelijke doel is om na verloop van tijd opnieuw uw budget zelfstandig te beheren.

Wilt u een tussenkomst van het OCMW aanvragen, dan neemt u best contact op met de sociale dienst.