Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is er voor wie geen zicht meer heeft op zijn inkomsten en uitgaven, betalingsmoeilijkheden heeft en advies wil om weer orde op zaken te brengen.

U behoudt zelf de financiële verantwoordelijkheid over uw budget. Er wordt samen met u een overzicht gemaakt van alle inkomsten en uitgaven. Tijdens de begeleiding worden er tips meegegeven op welke manier u kan besparen en hoe u het uitgavenpatroon kan verbeteren.

Wilt u een tussenkomst van het OCMW aanvragen, dan neemt u best contact op met de sociale dienst.