Brugfiguren

Sara Kesteloot, Ann Vanthournout en Anje Huysentruyt zijn actief als brugfiguur in de scholen in Meulebeke. Ze treden op als vertrouwenspersoon en neutraal contactpersoon tussen school, gezin en buurt.

Het doel van het brugfigurenproject is dat ouders sneller de weg vinden naar ondersteuning en indien nodig naar hulpverlening. Door meer omkadering te bieden, willen we de onderwijs- en ontwikkelingskansen van kinderen maximaliseren, met oog voor kwetsbare gezinssituaties.

Heb je vragen omtrent:

  • de opvoeding van je kind?
  • vrijetijdsbesteding in de vakantie?
  • begrijp je een brief niet?
  • wil je graag weten of je in aanmerking komt voor een studietoelage?
  • kan je een rekening niet betalen?
  • zoek je een betere woning?
  • maak je je zorgen om je kind?

Dan ben je bij de brugfiguren aan het juiste adres.

Elke woensdag van 08:30 tot 10:00 is er een contactmoment in de centrumschool. Je vindt hen terug in het lokaal op de 1ste tussenverdieping (vestiging Karel van Manderstraat 33).

Afspraak na de schooluren of huisbezoek is ook mogelijk. 

Rechtstreeks contact opnemen met de brugfiguren kan via volgende gegevens: