Brouwerij Vondel

Camiel Vandevondele (° 17 februari 1862 - + 23 juli 1929) was eerst brouwersknecht maar werd daarna borstelmaker. Aanvankelijk had hij een borstelfabriek ‘De Gouden Leeuw’. Deze werd overgelaten aan de gebroeders Moerman in 1906. Hij opende een borstelfabriek in brouwerij Carpentier in de Karel van Manderstraat te Meulebeke. Op 31 mei 1905 stichtte hij in dezelfde brouwerij Carpentier (door hem aangekocht aan de weduwe Carpentier) een eigen bierbrouwerij. Hij betrok dan het aloude brouwershuis Carpentier, en breidde de oorspronkelijke brouwerij aanzienlijk uit.

In 1922 werd overgegaan tot de stichting van de samenwerkende maatschappij onder de firmanaam ‘Brouwerij Vondel’. Deze firmanaam, ontleend aan de verkorte familienaam van de stichter Vandevondele zinspeelt echter op de beroemde Joost vanden Vondel (1587 – 1679) wiens beeltenis op alle firmatitels en bierreclames prijkt.

De brouwerij en woning van Camiel Vandevondele werd na diens overlijden gesloopt en vergroot heropgebouwd met nieuw woonhuis voor de beheerder van de brouwerij, namelijk de heer Louis Petit. In 1950 werkten 35 arbeiders in de bloeiende brouwerij. Geheel de brouwerij werd gemoderniseerd en gemotoriseerd. Veel soorten bieren werden hier gebrouwd zoals ‘Pater’, ‘Candy Beer’, Vondels ouden bruin’. Ze werden in geheel het land vervoerd en geschonken. De brouwerij staakt haar bedrijf in 1957. Ze werd eerst door Stella Artois en later door Rodenbach overgenomen. Tot in het begin van de jaren ’70 werd er nog gebrouwen. Het gemeentebestuur kocht in 1976 de leegstaande gebouwen van brouwerij Rodenbach.

Met brouwerij Vondel bezat Meulebeke een prachtig gebouw in art-decostijl dat vele mogelijkheden bood. De gemeente koos ervoor om dit stuk industrieel erfgoed aan te wenden voor culturele - en jeugdactiviteiten. De mooie voorgevel werd zoveel mogelijk gevrijwaard en waar mogelijk in oorspronkelijke staat hersteld. Op 8 oktober 1989 werd het ontmoetingscentrum Vondel geopend in een gedeelte van de brouwerij. De vroegere ketelruimtes bieden sinds 1999 onderdak aan de bibliotheek. In de oude droogkamers werden de ruimtes voor de jeugdbewegingen heringericht. Een verdieping is sinds 2001 volledig in gebruik genomen door de Buitenschoolse Kinderopvang. Ook kleinere plaatsen zoals de centrale toren werden opgeknapt en kunnen gebruikt worden voor allerhande activiteiten.