Bouwen aan geluk? De nieuwe geluksdriehoek wijst de weg!

Gepubliceerd opmaandag 4 jan 2021 om 11:01
Een gelukkig leven… Dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? En kan je aan je eigen geluk werken?

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ging samen met experten op zoek naar antwoorden. Alle opgedane kennis verzamelden ze in een figuur: de geluksdriehoek!

Kan je jouw geluk zelf beïnvloeden?

De omstandigheden waarin je opgroeit, de dingen die je meemaakt en de omgeving waarin je leeft bepalen voor een deel jouw geluk. Iemand die er financieel heel slecht voorstaat, zal het moeilijker hebben om zich gelukkig te voelen. Ook mensen met gezondheidsproblemen of een ernstige ziekte voelen zich meestal minder goed in hun vel. Je kan daar zelf weinig aan doen. Gelukkig zijn hangt dus voor een deel af van ‘geluk hebben’.

Maar er zijn ook dingen die je zelf kan beïnvloeden. Wanneer twee mensen hetzelfde probleem of tegenslag hebben, bepaalt de manier waarop ze ermee omgaan of ze zich meer of minder gelukkig zullen voelen. En die manieren van omgaan met problemen kan je leren. Geluk heb je dus ook voor een stukje zelf in handen. De geluksdriehoek informeert en wijst jou de weg over wat je zelf kan doen om aan jouw geluk te werken.

De geluksdriehoek: bouwen aan geluk

De geluksdriehoek bestaat uit 3 bouwblokken. Ze zijn alle drie belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  • De eerste bouwblok ‘Je goed omringd voelen’ verwijst naar het gevoel dat je warme, wederzijdse en vertrouwelijke relaties hebt met de mensen om je heen. Je voelt je oprecht betrokken bij die mensen en je kan rekenen op hen wanneer nodig. Ook omgekeerd steun jij hen wanneer ze dat nodig hebben.
  • De tweede bouwblok ‘Je goed voelen’ gaat over je ‘emotioneel’ goed in je vel voelen. Dat betekent in de eerste plaats dat je positieve gevoelens kunt ervaren: plezier beleven, interesse hebben in het leven, energie hebben om dingen aan te pakken. Maar het gaat ook over een veel ruimer gevoel van levenstevredenheid: je ervaart innerlijke rust, je hebt het gevoel dat je wensen en behoeften grotendeels vervuld worden. Ook minder positieve gevoelens kunnen er een plek krijgen: ze kunnen én mogen er zijn.
  • De derde bouwblok is ‘Jezelf kunnen zijn’. Hier gaat het erom dat je jezelf kunt aanvaarden en een positieve houding kunt aannemen over jezelf. Je kent jezelf, je kan een richting kiezen in jouw leven en je kan min of meer je eigen weg volgen zonder dat je je al te veel laat leiden door sociale druk.

Om aan je eigen geluksgevoel te bouwen, werk je aan één of meerdere bouwblokken. Aan elke bouwblok zijn 3 vragen gekoppeld. Er is geen ‘juist’ of ‘fout’ antwoord op de vragen, ze nodigen jou alleen maar uit om er dieper over na te denken. Op de site www.geluksdriehoek.be vind je nog meer tools en oefeningen die je op weg helpen om aan je geluk te bouwen.

Onder de driehoek zie je een oranje bol. Die bol kan je uit balans brengen. Dat is niet erg: je moet en kan je niet altijd gelukkig voelen. Soms is de bol groter, soms is hij heel klein. Weet dat de bol er is en stoor je er niet aan. Er is altijd wel iets dat je uit balans brengt. En dat is oké.

Meer info? Surf naar: www.geluksdriehoek.be