Berenbonactie

Bent u consument

Elk gezin krijgt twee kwartalen per jaar de Berenbonnen via het middenkatern van het gemeentelijk informatieblad. De Berenbonnen hebben een waarde of korting bepaald door de deelnemende handelszaken. Elke Berenbon kan ingewisseld worden bij de desbetreffende deelnemende handelszaak van Meulebeke.

Een Berenbon kan worden doorgegeven aan iemand anders, Meulebekenaar of niet, maar de deelnemende handelaar beslist zelf of hij de korting of actie toestaat aan een niet-Meulebeekse klant.

Bent u handelaar

De Berenbonnen kunnen enkel omgeruild worden bij de deelnemende handelaars van het betrokken kwartaal.

Een handelaar die wenst deel te nemen, dient zich in te schrijven bij het gemeentebestuur via een inschrijvingsformulier in de opgegeven inschrijvingsperiode. De inschrijvingen zijn beperkt. Het maximum aantal deelnemende handelszaken is vooraf bepaald, de inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst. Bij inschrijving bezorgt de handelaar zijn contactgegevens, zijn logo in digitale versie, de omschrijving van de korting of actie en de gewenste periode aan het gemeentebestuur. Deze handelaar verbindt er zich bij inschrijving toe om op één of andere manier een korting of actie toe te staan, voor een periode van minstens één maand binnen het gekozen kwartaal, aan de klant die de desbetreffende Berenbon kan voorleggen. Deze korting moet ofwel minstens de waarde hebben van 10% op het totale aankoopbedrag ofwel erin bestaan dat de klant één of meerdere gratis producten ontvangt bij een bepaalde aankoop.

Voor elke deelnemende handelaar wordt één Berenbon per gezin verspreid, voor de aanvang van het kwartaal waarin de handelaar wenst deel te nemen.

 

Wettekst

Reglement Berenbon van 10 april 2019.

Extra info

Geldigheid actiebonnen

De Berenbonnen zijn geldig gedurende één kwartaal. Handelaars mogen geen Berenbonnen meer aanvaarden na deze datum.

Bijkomende ondersteuning

Het gemeentebestuur staat in voor het ontwerp, drukwerk en verspreiden van de Berenbonnen en voor de publiciteit.

Misbruik

Handelaars die zich niet houden aan het reglement worden voor bepaalde of onbepaalde termijn uitgesloten van dit systeem. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt hierover.

Betwistingen of niet voorziene zaken

Het college van burgemeester en schepenen kan voor specifieke, niet in dit reglement voorziene gevallen, voor ieder geval afzonderlijk beslissen. Betwistingen in verband met de toepassing van dit reglement behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in verband met de toepassing van dit reglement is geen verhaal mogelijk.