Belastingen op tweede verblijven

De gemeente heft een belasting op de tweede verblijven.

Voorwaarden

De woongelegenheden worden in categorieën verdeeld:

Eerste Categorie:

A: Al deze gelegen in een zone voor verblijfsrecreatie, zone voor recreatief wonen, zone voor residentieel recreatief wonen;
B: Al deze gelegen in de andere bestemmingszones met een maximaal bebouwd grondoppervlak tot en met 80m2.

Tweede Categorie:

Al deze gelegen in de andere bestemmingszones met een bebouwd grondoppervlak groter dan 80m2 en kleiner dan 150m2.

Derde Categorie:

Al deze gelegen in de andere bestemmingszones met een bebouwd grondoppervlak vanaf 150 m2.

Het bebouwd grondoppervlak bestaat uit het grondoppervlak van het hoofdgebouw en dat van alle eventuele bijgebouwen.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld per tweede verblijf en afhankelijk van de categorie:
- eerste categorie: 500,00 euro;
- tweede categorie: 750,00 euro;
- derde categorie: 1.000,00 euro.

Wettekst

Gemeentelijk belastingreglement op de tweede verblijven dd. 18 december 2019.